Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie apeluje o niechodzenie do Kościoła w czasie pandemii

Kościół św. Marcina w Warszawie, marzec 2020. Fot. Katarzyna Bartosik

Pamiętajmy, że w tym trudnym czasie różne formy izolacji stają się formą miłości bliźniego – czytamy w dzisiejszym apelu podpisanym przez zarząd warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej.

„Wspólna odpowiedzialność za zdrowie i życie współobywateli”. Apel KIK

Szanowni Państwo, Członkowie Klubu, Przyjaciele!

Wesprzyj Więź.pl

W związku z ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemią wirusa COVID-19, ogłoszonym na terenie Polski przez Ministra Zdrowia stanem zagrożenia epidemicznego i ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń do 50 osób, w poczuciu odpowiedzialności oraz zgodnie z rekomendacjami specjalistów i administracji państwowej, Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie apeluje o ścisłe stosowanie się do zaleceń instytucji publicznych oraz powstrzymanie się od udziału w spotkaniach, wydarzeniach, podróżach, zgromadzeniach.

Nawiązując do komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz dekretów warszawskich biskupów o dyspensie, a także komunikatu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca, wzywamy do czasowego zrezygnowania z uczestnictwa w nabożeństwach i Mszach świętych w naszych świątyniach. Czas, który poświęcamy zwykle niedzielnej Eucharystii, spędźmy na rodzinnej modlitwie, uczestnicząc w Mszy świętej poprzez radio, telewizję lub Internet oraz czytając i rozważając Słowo Boże. Na naszej stronie internetowej (kik.waw.pl) i w mediach społecznościowych (facebook.com/KIK.warszawa) udostępnimy transmisję z Mszy świętej w warszawskim kościele św. Marcina, która rozpocznie się w niedzielę 15 marca o godzinie 11.

Sytuacja, w której wszyscy się znajdujemy, jest trudnym sprawdzianem, który zweryfikuje naszą społeczną odpowiedzialność i troskę o dobro wspólne. Nasze decyzje o pozostaniu w domach stają się dziś nie tylko sprawą osobistej pobożności czy troski o własne zdrowie, lecz także miarą naszej odpowiedzialności za całą wspólnotę i gotowością odpowiedzialnej współpracy z instytucjami walczącymi o opanowanie epidemii.

Wesprzyj Więź

Pamiętajmy, że w tym trudnym czasie różne formy izolacji stają się formą miłości bliźniego, postawą odpowiedzialności za dobro, zdrowie i życie innych, szczególnie za najsłabszych, najstarszych, chorych i ubogich.

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie

JH

Podziel się

Wiadomość