Lato 2024, nr 2

Zamów

Watykan krytycznie o niemieckim pomyśle komunii św. dla niekatolickich współmałżonków

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec Reinhard Marx podczas wiecu przeciwko antysemityzmowi w Berlinie w 2014 r. Fot. Michael Thaidigsmann / na licencji CC

Papież Franciszek doszedł do wniosku, że dokument niemieckiego episkopatu „Mit Christus gehen…” nie jest na tyle dojrzały, by nadawał się do opublikowania – czytamy w liście prefekta Kongregacji Nauki Wiary do przewodniczącego Konferencji Biskupów Niemieckich.

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary abp Luis Ladaria SJ napisał list do przewodniczącego niemieckiego episkopatu kard. Reinharda Marxa.

Zauważył w nim, że wydany przez niemieckich biskupów dokument „Mit Christus gehen …” [„Pielgrzymowanie z Chrystusem. Na drodze jedności. Małżeństwa międzywyznaniowe i wspólny udział w Eucharystii. Pomoc duszpasterska Konferencji Episkopatu Niemiec”] zawiera „szereg nierozwiązanych problemów znacznej wagi”. Jak podkreślił watykański kardynał, papież Franciszek – z którym konsultował treść listu – doszedł do wniosku, iż „nie jest na tyle dojrzały, by nadawał się do opublikowania”.

Wesprzyj Więź.pl

Jednym z wymienionych powodów jest to, że „kwestia przystępowania do Komunii św. chrześcijan ewangelików w małżeństwach międzywyznaniowych jest problemem, który dotyka wiary Kościoła i ma znaczenie dla Kościoła powszechnego”.

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary napisał też, że kwestia, czy niekatoliccy współmałżonkowie mogą przyjmować Komunię „dotyczy Kościoła jako całości i ma wpływ na stosunki ekumeniczne z innymi Kościołami i wspólnotami kościelnymi”.

Wskazał na odpowiednie regulacje Kodeksu Prawa Kanonicznego, którego kanon 844 stanowi, że sakrament może być udzielony tylko wiernym katolikom. Zezwala się na wyjątek jedynie w sytuacji, jeśli istnieje niebezpieczeństwo śmierci, albo przynagla inna „poważna konieczność uznana przez biskupa diecezjalnego lub Konferencję Episkopatu”.

„Do rozwiązywania tych oraz innych kwestii dla całego Kościoła powszechnego są upoważnione odpowiednie organa watykańskie” – stwierdził abp Ladaria. „Jednocześnie Watykan ma nadzieję na dalszy wewnętrzny dialog między biskupami niemieckimi” – napisał prefekt Kongregacji Nauki Wiary i zakończył swój list apelem o „duchową kolegialność” w Konferencji Biskupów Niemieckich.

Wczoraj wieczorem przewodniczący niemieckiego episkopatu opublikował oświadczenie. „Podczas rozmowy 3 maja 2018 roku w Rzymie powiedziano uczestniczącym w nich biskupom, że powinni oni znaleźć możliwie jednomyślne stanowisko, w duchu komunii kościelnej. Przewodniczący jest zatem zaskoczony, że list ten dotarł z Rzymu, zanim jeszcze zostało wypracowane takie zgodne rozwiązanie. Przewodniczący widzi w liście wyraz konieczności dalszych rozmów w obrębie Niemieckiej Konferencji Biskupiej” – czytamy w piśmie.

Wesprzyj Więź

Przypomnijmy. Katoliccy biskupi Niemiec na swym wiosennym zebraniu w Ingolstadt w lutym postanowili, że w jednostkowych przypadkach będą chcieli umożliwić wspólny udział w Komunii św. małżonkom różnych wyznań. Kard. Marx oświadczył wówczas, że znaczna liczba małżeństw mieszanych stawia kapłanów przed „pilnym zadaniem duszpasterskim”.

Wkrótce potem list w tej sprawie wystosowało do Watykanu siedmiu spośród 25 tamtejszych biskupów diecezjalnych. Sygnatariusze listu z metropolitą Kolonii kard. Rainerem Woelkim na czele – nie rozmawiając wcześniej z przewodniczącym episkopatu – poprosili Stolicę Apostolską o wyjaśnienie, czy „o kwestii przyjmowania komunii św. przez współmałżonków niekatolickich może decydować krajowa konferencja biskupów”.

DJ, KAI

Podziel się

Wiadomość