Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

Papież chce, by biskupi niemieccy wypracowali wspólne stanowisko w sprawie Komunii dla protestantów

Papież Franciszek, marzec 2013 r. Fot. Mazur / catholicnews.org.uk

„Ojciec Święty pragnie, aby episkopat niemiecki wypracował możliwie jednomyślne stanowisko w sprawie ewentualnego dostępu do Eucharystii dla niekatolickich małżonków w małżeństwach mieszanych” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Dokument wydany po rozmowach w Kongregacji Nauki Wiary między przedstawicielami Niemieckiej Konferencji Biskupów a przedstawicielami Watykanu przypomina, że pomimo, iż wytyczne tej kwestii episkopat niemiecki przyjął większością dwóch trzecich głosów, jego znaczący członkowie zwrócili się do Stolicy Apostolskiej o wyjaśnienie istniejących wątpliwości.

Podczas spotkania prefekt Kongregacji Nauki Wiary abp Luis Ladaria Ferrer SJ wyjaśnił, że papież Franciszek docenia zaangażowanie ekumeniczne biskupów niemieckich i prosi ich o znalezienie ustaleń na ile to możliwe jednomyślnych. Podczas rozmów dyskutowano różne punkty widzenia: na przykład relacja tej kwestii z pytaniem o wiarę i troskę duszpasterską, jej znaczenie dla Kościoła powszechnego oraz jej wymiar prawny. Komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej dodaje, że abp Ladaria poinformuje papieża o treści rozmowy. Spotkanie odbyło się w serdecznej i braterskiej atmosferze – zapewnia dokument.

Wesprzyj Więź.pl
Wesprzyj Więź

W skład delegacji episkopatu niemieckiego weszli: kard. Reinhard Marx (arcybiskup Monachium i Fryzyngi i przewodniczący Niemieckiej Konferencji Episkopatu), kard. Rainer Maria Woelki (arcybiskup Kolonii), bp Felix Genn (bp Münster), bp Karl-Heinz Wiesemann (bp Spiry i przewodniczący Komisji Doktrynalnej Niemieckiej Konferencji Biskupów), bp Rudolf Voderholzer (biskup Ratyzbony, wiceprzewodniczący Komisji Doktrynalnej Niemieckiej Konferencji Biskupów), bp Gerhard Feige (biskup Magdeburga i przewodniczący Komisji ds. Ekumenizmu Niemieckiej Konferencji Biskupów), ks. Hans Langendörfer SJ (sekretarz generalny Niemieckiej Konferencji Biskupów).

Stolicę Apostolską reprezentowali: abp Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ (prefekt Kongregacji Nauki Wiary), kard. Kurt Koch (przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan), ks. Markus Graulich SDB (podsekretarz Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych), o. Hermann Geissler FSO (kierownik Sekcji Doktrynalnej Kongregacji Nauki Wiary).

JHP, KAI

Podziel się

Wiadomość