Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Siedmiu niemieckich biskupów pisze do Watykanu w sprawie komunii dla wpółmałżonków niekatolickich

Ingres arcybiskupa Kolonii Rainera Marii Woelki w Katedrze w Kolonii. Fot. Raimond Spekking / na licencji CC

Sygnatariusze pisma – z arcybiskupem Kolonii kardynałem Rainerem Marią Woelkim na czele – poprosili Kongregację Nauki Wiary o wyjaśnienie, czy „o kwestii przyjmowania komunii św. przez współmałżonków niekatolickich może decydować krajowa konferencja biskupów”.

Katoliccy biskupi Niemiec na lutowym zebraniu w Ingolstadt postanowili, że w jednostkowych przypadkach będzie można udzielić komunii św. małżonkom różnych wyznań.

Wesprzyj Więź.pl

Siedmiu spośród 25 tamtejszych biskupów diecezjalnych wystosowało do Watykanu list w tej sprawie. Sygnatariusze – z arcybiskupem Kolonii kardynałem Rainerem Marią Woelkim na czele – poprosili Kongregację Nauki Wiary o wyjaśnienie, czy „o kwestii przyjmowania komunii św. przez współmałżonków niekatolickich może decydować krajowa konferencja biskupów czy też konieczna jest decyzja Kościoła powszechnego”.

Według autorów pisma zaakceptowana głosami dwóch trzecich członków Konferencji Biskupów lutowa decyzja jest niezgodna z prawem kanonicznym. Zaznaczają, że – ich zdaniem – niemiecki episkopat przekroczył kompetencje, gdyż „naruszył wiarę i jedność Kościoła katolickiego”.

Adresatami dokumentu są prefekt Kongregacji Nauki Wiary abp Luis Ladaria Ferrer i przewodniczący Papieskiej Rady Jedności Chrześcijan kard. Kurt Koch.

Przewodniczący niemieckiego episkopatu kard. Reinhard Marx odniósł się krytycznie do listu. Wyraził zdziwienie, że „mimo szczegółowego, nie wolnego od kontrowersji omówienia tej kwestii na zebraniu Niemieckiej Konferencji Biskupów i zaakceptowania jej przez znaczną większość członków episkopatu”, w dalszym ciągu istnieją tak duże wątpliwości. Ponadto – jak przypomina kardynał – sygnatariusze listu skrytykowali projekt tekstu, który jeszcze nie jest ostateczny i może ulec modyfikacji.

Dotychczas do komunii św. w Kościele katolickim mogą przystępować wyłącznie katolicy oraz członkowie Kościołów tradycji wschodniej związanych unią z Rzymem. W wyjątkowych przypadkach – np. w określonych trudnych sytuacjach – Eucharystię mogą też przyjąć protestanci.

Wesprzyj Więź

Kard. Marx podkreślił, że „tłumaczono wielokrotnie i wyraźnie”, iż episkopat krajowy, a także biskup diecezjalny będą mogli obecnie „sformułować kryteria, zezwalające na udzielanie komunii św. chrześcijanom niebędącym w pełnej wspólnocie z Kościołem katolickim”.

Trzystronicowy list do Watykanu podpisali – obok kard. Woelkiego – arcybiskup Bambergu Ludwig Schick oraz biskupi Konrad Zdarsa z Augsburga, Gregor Maria Hanke z Eichstättu, Wolfgang Ipold z Görlitz, Rudolf Voderholzer z Ratyzbony i Stefan Oster z Pasawy.

Źródło: KAI

Podziel się

Wiadomość

A co to, biskupi otwarci chcieliby zamknąć dyskusję? Jedność ponad wolność? Może będą jeszcze chcieli prześladować autorów listu niczym konserwatyści Hansa Kunga i innych teologów? Oto hydrze tradycjonalizmu odrasta łeb i będziemy mieć może dyktaturę liberałów.