Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Prawicowi publicyści piszą do ministra Glińskiego w sprawie dofinansowania czasopism

Konferencja ministra Piotra Glińskiego 31 stycznia 2017 r. Fot. P. Tracz / KPRM

„Zaniepokojenie budzi fakt, że dofinansowania nie otrzymało kilka czasopism o dużych tradycjach, ważnych dla polskiej kultury i kształtowania opinii publicznej – w tym «Więź» i «Znak», a także «Kultura Liberalna», «Przegląd Polityczny», «Res Publica Nowa» i «Zagłada Żydów»” – czytamy w liście podpisanym min. przez Wojciecha Stanisławskiego, Bronisława Wildsteina i Piotra Zarembę.

Nie milką echa decyzji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które 11 maja zdecydowało, że finansowego wsparcia od państwa nie otrzymają takie tytuły jak: „Znak”, „Zeszyty Literackie”, „Zagłada Żydów”, „Kultura Liberalna”, „Res Publica Nowa”, „Liberté!”, „Przegląd Polityczny”, „Ha!art” ani „Więź”.

Wesprzyj Więź.pl

List otwarty w tej sprawie do ministra Piotra Glińskiego wystosowali w środę publicyści i historycy: p.o. redaktora naczelnego „Pressji” Piotr Kaszczyszyn, Krzysztof Kłopotowski, Konrad Kołodziejski, redaktor naczelny „Frondy Lux” Jerzy Kopański, Marcin Makowski, redaktor naczelny „Christianitas” Paweł Milcarek, Paweł Rojek, Agnieszka Romaszewska, zastępca dyrektora „Nowej Konfederacji” Stefan Sękowski, Piotr Skwieciński, Wojciech Stanisławski, Bronisław Wildstein i Piotr Zaremba.

„Zaniepokojenie budzi między innymi fakt, że dofinansowania nie otrzymało kilka czasopism o dużych tradycjach, ważnych dla polskiej kultury i kształtowania opinii publicznej – w tym «Więź» i «Znak», a także «Kultura Liberalna», «Przegląd Polityczny», «Res Publica Nowa» i «Zagłada Żydów»” – czytamy w liście.

Jak zauważają sygnatariusze pisma, w „ dyskusji, która rozwinęła się w ostatnich dwóch tygodniach w prasie i mediach społecznościowych wielokrotnie przypominano decyzje MKiDN z lat 2011-2015. Ministerstwo kilkukrotnie odmawiało w tym czasie dofinansowania takim tytułom jak «Christianitas», «Teologia Polityczna», «Pressje», «Arcana» czy «Nowy Obywatel». Decyzje te budziły wówczas ubolewanie: postrzegano je jako wyraz arbitralności na pograniczu samowoli środowisk związanych z Platformą Obywatelską”. Publicyści zauważają, że „w świetle tamtych wydarzeń obecne nieprzyznanie dotacji mogłoby być postrzegane jako posunięcie dokonane zgodnie z logiką równie niewłaściwą, co niepotrzebną”.

„W trosce o funkcjonowanie w Polsce pism pełniących ważną rolę kulturotwórczą zwracamy się z uprzejmą prośbą o pozytywne rozpatrzenie odwołań od wyników konkursu złożonych przez redakcje wyżej wspomnianych czasopism” – piszą autorzy listu.

To kolejny apel do ministra Glińskiego po ogłoszeniu wyników dofinansowania czasopism. Oświadczenia w tej sprawie wydały zespół Ośrodka KARTA i redakcja magazynu „Kontakt” (na swoim Facebooku) – przedstawiciele instytucji, które w tym roku zostaną dofinansowane. 18 maja wspólny list opublikowali ludzie kultury i nauki, m.in. Agnieszka Holland, Olga Tokarczuk i reprezentanci czasopism z przyznaną dotacją, jak naczelni „Christianitas” i „Nowej Europy Wschodniej”: Paweł Milcarek i Andrzej Brzeziecki.

Redakcja „Więzi” apeluje także o wsparcie do Czytelników. Nasze czasopismo można wesprzeć przez serwis Patronite (TUTAJ). Inne, równie ważne, formy pomocy wymienia w swoim tekście Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika.

Treść listu prawicowych publicystów

Szanowny Panie Premierze,

Lista wyników konkursu „Czasopisma” przeprowadzanego przez Instytut Książki z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, opublikowane 11 maja, wywołała już wiele reakcji. Zaniepokojenie budzi między innymi fakt, że dofinansowania nie otrzymało kilka czasopism o dużych tradycjach, ważnych dla polskiej kultury i kształtowania opinii publicznej – w tym „Więź” i „Znak”, a także „Kultura Liberalna”, „Przegląd Polityczny”, „Res Publica Nowa” i „Zagłada Żydów”.

W dyskusji, która rozwinęła się w ostatnich dwóch tygodniach w prasie i mediach społecznościowych wielokrotnie przypominano decyzje MKiDN z lat 2011-2015. Ministerstwo kilkukrotnie odmawiało w tym czasie dofinansowania takim tytułom jak „Christianitas”, „Teologia Polityczna”, „Pressje”, „Arcana” czy „Nowy Obywatel”. Decyzje te budziły wówczas ubolewanie: postrzegano je jako wyraz arbitralności na pograniczu samowoli środowisk związanych z Platformą Obywatelską. W świetle tamtych wydarzeń obecne nieprzyznanie dotacji mogłoby być postrzegane jako posunięcie dokonane zgodnie z logiką równie niewłaściwą, co niepotrzebną.

W trosce o funkcjonowanie w Polsce pism pełniących ważną rolę kulturotwórczą zwracamy się z uprzejmą prośbą o pozytywne rozpatrzenie odwołań od wyników konkursu złożonych przez redakcje wyżej wspomnianych czasopism.

Wesprzyj Więź

Z wyrazami głębokiego szacunku,
Piotr Kaszczyszyn, p.o. redaktora naczelnego „Pressji”
Krzysztof Kłopotowski, publicysta
Konrad Kołodziejski, publicysta, tygodnik „Sieci”
Jerzy Kopański, redaktor naczelny „Frondy Lux”
Marcin Makowski, publicysta
Paweł Milcarek, filozof, publicysta, redaktor naczelny „Christianitas”
Mikołaj Mirowski, historyk, publicysta
Paweł Rojek, filozof, wykładowca akademicki
Agnieszka Romaszewska, dziennikarka telewizyjna, publicystka
Stefan Sękowski, zastępca dyrektora „Nowej Konfederacji”
Piotr Skwieciński, historyk, publicysta
Wojciech Stanisławski, historyk, publicysta
Bronisław Wildstein, publicysta
Piotr Zaremba, historyk, publicysta

Warszawa, 23.05.2018 r.

DJ

Podziel się

Wiadomość