Wiosna 2024, nr 1

Zamów
Wróć do listy autorów

O autorze

Zofia Zarębianka

poetka, eseistka, profesor zwyczajny literaturoznawstwa w Katedrze Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej obszar zainteresowań badawczych obejmuje poezję XX i XXI wieku w aspekcie obecnych w niej sensów duchowych i religijnych, metodologię badań nad sacrum w literaturze, przemiany form artystycznych w literaturze XX wieku. Autorka wielu książek, m.in.: „Poezja wymiaru sanctum”, „Świadectwo słowa. Rzecz o twórczości Anny Kamieńskiej”, „Tropy sacrum w literaturze XX wieku”, „Wtajemniczenia (w) Miłosza”, „Bóg wpisany w wiersze. Teologia poetów obcych”, „Bóg wpisany w wiersze. Teologia poetów polskich” oraz dziewięciu tomików poetyckich. Jej wiersze tłumaczono na języki hebrajski, ukraiński, angielski, czeski, niemiecki, francuski. Mieszka w Krakowie.