rE-medium | Tygodnik Powszechny

Wiosna 2024, nr 1

Zamów
Wróć do listy autorów

O autorze

ks. Wojciech Zyzak

ur. 1969 w Żywcu. Od 1993 r. kapłan diecezji bielsko-żywieckiej. W latach 2014-2020 rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kadencji 2022-2025. Wykładowca teologii duchowości. Specjalizuje się w teologii duchowości laikatu. Zainteresowania naukowe: duchowość laikatu, duchowość kapłańska, mistyka karmelitańska, duchowość zmartwychwstańców. Najważniejsze publikacje: „Zjednoczenie z Bogiem w życiu Ojca Pio (Francesco Forgione). Studium na podstawie jego pism”, Kraków 2000; „Fundamentalna rola wiary w życiu i pismach świętej Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein)”, Kraków 2005; „Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Duchowość chrześcijańska na świeckiej drodze życia”, Kraków 2008; „Kapłaństwo prezbiterów. Studium nauczania Jana Pawła II”, Kraków 2010; „Spirituality according to Edith Stein”, Kraków 2018; „Dorothy Day. Życie – działalność – duchowość”, Warszawa 2022.

Książki autora