Zima 2022, nr 4

Zamów
Wróć do listy autorów

O autorze

Stefan Jurga

prof. dr hab., rektor UAM w latach 1996–2002, od 2010 r. dyrektor Centrum NanoBioMedycznego UAM. Prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe w obszarze nauk fizycznych, chemicznych, biologicznych i medycznych w zakresie nanonauki i nanotechnologii. W latach 2005–2007 był podsekretarzem i sekretarzem stanu w Ministerstwach Edukacji i Nauki oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego.