Wiosna 2024, nr 1

Zamów
Wróć do listy autorów

O autorze

Rafał Cekiera

dr nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor m.in. książek: „O pułapkach emigracyjnej lekkości. Doświadczenie tymczasowości w narracjach młodych polskich emigrantów poakcesyjnych” (2014), „Zgryzoty i nadzieje. Socjologiczna analiza wpisów do ksiąg wotywnych w kaplicy św. Wendelina w Rudzicy” (2016) oraz licznych artykułów w czasopismach naukowych i prasie popularnej (m.in. w „Znaku”, „W Drodze”, „Charakterach”). Zainteresowania naukowe: socjologia migracji, religii i kultury.

Książki autora