Wiosna 2024, nr 1

Zamów
Wróć do listy autorów

O autorze

Olga Solarz

Ur. 1975. Doktor etnologii, ukrainoznawczyni, pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Bada przykłady myślenia magicznego w kulturze tradycyjnej oraz jego transformacje we współczesnej kulturze masowej oraz w życiu politycznym Ukrainy. Od 1997 r. prowadzi badania terenowe na Ukrainie. Autorka książki Mowa mahiji – mahija mowy (Język magii – magia języka, 2011), redaktorka sześciu książek etnologicznych oraz szeregu artykułów naukowych poświęconych kulturze ludowej, magii ludowej, ośrodkom ludowego kamieniarstwa oraz ochronie dziedzictwa materialnego pogranicza polsko-ukraińskiego. Członek zarządu oraz aktywna wolontariuszka Stowarzyszenia Magurycz, ratującego polskie, ukraińskie, żydowskie i niemieckie cmentarze pozbawione opiekunów oraz krzyże i kaplice przydrożne na pograniczu polsko-ukraińskim. Działaczka społeczna.