Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów
Wróć do listy autorów

O autorze

Marta Woźniak-Bobińska

– dr hab. nauk o polityce, adiunkt w Katedrze Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują mniejszości etniczne i religijne na Bliskim Wschodzie, stosunki muzułmańsko-chrześcijańskie, politykę państw bliskowschodnich, arabską kulturę, popkulturę oraz mass media, problemy globalizacji, migracji, diaspor i tożsamości. Autorka m.in. dwóch monografii: „Współczesna diaspora asyryjsko-aramejska w Szwecji” (2018) oraz „Współcześni Asyryjczycy i Aramejczycy. Bliskowschodni chrześcijanie w poszukiwaniu tożsamości narodowej” (2014). Obecnie prowadzi badania w ramach projektu „Polityczny wymiar przemocy wobec miast. Miastobójstwo w Palestynie – studium przypadku” (UMO-2020/37/B/HS5/00837).