Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów
Wróć do listy autorów

O autorze

Łukasz Zamęcki

dr hab., adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, pełnomocnik dziekana ds. dyscypliny nauki o polityce i administracji. Specjalista w zakresie najnowszej historii politycznej Polski, a także polityki Hongkongu. Współpracownik Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (m.in. współautor koncepcji egzaminu maturalnego z WoS od 2023 roku) oraz Ministerstwa Edukacji Naukowej (w latach 2016–2019 członek zespołu ekspertów do prac nad tworzeniem podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie wiedzy o społeczeństwie).