Wiosna 2024, nr 1

Zamów
Wróć do listy autorów

O autorze

Jerzy Kłoczowski

Ur. 1924, zmarł 2 grudnia 2017 r. Profesor zwyczajny historii, wieloletni dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Od 1957 r. był kierownikiem Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wykładał także w kilku uniwersytetach za granicą. Był wiceprzewodniczącym Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Kościołów. Przewodniczył Polskiemu Komitetowi ds. UNESCO. Był członkiem-założycielem Polskiej Rady Ruchu Europejskiego. Wykładał też na wielu uniwersytetach zagranicznych. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Grodnie, Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, Wolnego Uniwersytetu w Berlinie oraz Uniwersytetu Sorbona w Paryżu. Autor i redaktor około 1000 publikacji z zakresu historii, m.in. "Europa słowiańska w XIV-XV w.", "Dzieje polskiego chrześcijaństwa", "Młodsza Europa", "Chrześcijaństwo i historia". W czasie II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej i uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Odznaczony m.in. Krzyżem Virtuti Militari i Orderem Orła Białego. W latach 1990–1991 senator RP.