Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów
Wróć do listy autorów

O autorze

Jarosław Merecki SDS

Ur. 1960. Salwatorianin, doktor habilitowany filozofii. Był pracownikiem Instytutu Jana Pawła II KUL i zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika „Ethos”. Obecnie wykładowca antropologii filozoficznej i etyki w Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Członek nadzwyczajny Papieskiej Akademii im. św. Tomasza z Akwinu. Autor wielu publikacji, m.in. książek „Spór o prawo naturalne”, „Corpo e trascendenza. L’Antropologia filosofica nella teologia del corpo di Giovanni Paolo II”. „Persona e famiglia. L’eredità di San Giovanni Paolo II nel dibattito attuale”. Tłumacz literatury filozoficznej i teologicznej. Współpracownik „Jazz Forum”. Mieszka w Rzymie.