Wiosna 2024, nr 1

Zamów
Wróć do listy autorów

O autorze

Iwona Hofman

ur. 1960, medioznawca, politolog, mecenas nauki i kultury, profesor nauk humanistycznych. Autorka 10 monografii, redaktorka 14 książek naukowych, współautorka serii wydawniczej „Współczesne media” (20 tomów) i 4 monografii, ponad 150 artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Pracuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1 lutego 2008 roku kierownik Zakładu Dziennikarstwa, po zmianie struktury UMCS od 1 października 2019 roku – kierownik Katedry Dziennikarstwa. Od 2010 roku kierownik Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu. Od 2019 roku dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach i przewodnicząca Rady Dyscypliny.