Wiosna 2024, nr 1

Zamów
Wróć do listy autorów

O autorze

Inka Słodkowska

ur. 1956, socjolożka i publicystka, doktor habilitowany nauk społecznych. Kierowała Archiwum Partii Politycznych w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Redaktorka serii dokumentacyjnej programów wyborczych. Opublikowała m.in.: „Społeczeństwo obywatelskie na tle historycznego przełomu. Polska 1980-1989”. Od 1976 r. członkini warszawskiego KIK-u. Od 1982 r. związana z „Więzią” jako publicystka i redaktor, obecnie członkini Zespołu Laboratorium „Więzi”. Współzałożycielka Stowarzyszenia „Amicta Sole”. Autorka wielu artykułów, wywiadów i reportaży. W czasie wyborów czerwcowych 1989 r. pracowała w Zespole ds. Kontaktów z Regionami Ogólnopolskiego Biura Wyborczego „Solidarności”. W 2012 r., za „wybitne zasługi w dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy źródłowej o najnowszej historii Polski”, odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.