Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Biskupi: Głosujmy na osoby i partie, które wyraźnie wspierają projekt europejski

Flaga Unii Europejskiej w Parlamencie Europejskim, lipiec 2018. Fot. © European Union 2018 – European Parliament

Wiemy, że Unia Europejska nie jest doskonała, że wiele jej propozycji nie zgadza się z wartościami chrześcijańskimi, ale jesteśmy wezwani do ulepszenia jej za pomocą narzędzi, które oferuje demokracja – oświadczenie Komisji Episkopatów Unii Europejskiej.

Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego specjalne oświadczenie wydała Komisja Episkopatów Unii Europejskiej (COMECE). W imieniu Konferencji Episkopatu Polski dokument podpisał przedstawiciel KEP w COMECE biskup łomżyński Janusz Stepnowski. 

Wesprzyj Więź.pl

My, biskupi reprezentujący Konferencje Episkopatów Unii Europejskiej, wzywamy wszystkich obywateli, zwłaszcza katolików, do przygotowania się i głosowania w nadchodzących wyborach europejskich.

Europejski projekt Europy zjednoczonej w różnorodności, silnej, demokratycznej, wolnej, pokojowej, dostatniej i sprawiedliwej jest projektem, który podzielamy i za który czujemy się odpowiedzialni. Wszyscy jesteśmy wezwani do wyrażenia tego również poprzez oddanie naszych głosów i odpowiedzialny wybór posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy będą reprezentować nasze wartości i pracować na rzecz wspólnego dobra.

Projekt integracji europejskiej narodził się z popiołów straszliwych wojen, które spustoszyły nasz kontynent w ubiegłym wieku, powodując wielki ból, śmierć i zniszczenie. Powstał z zamiarem zagwarantowania pokoju, wolności i dobrobytu. Powstał dzięki odwadze i dalekowzroczności osób, które były w stanie przezwyciężyć historyczne wrogości i stworzyć coś nowego, co praktycznie uniemożliwiłoby wojnę na naszym kontynencie w przyszłości.

Początkowo był to projekt gospodarczy, ale obejmował również wymiar społeczny i polityczny oraz wspólne wartości. Wielu ojców założycieli Unii Europejskiej było zaangażowanymi katolikami, którzy mocno wierzyli w godność każdego człowieka i znaczenie wspólnoty. Projekt ten, który rozpoczął się ponad 70 lat temu, musi być wspierany i kontynuowany.

Dziś Europa i Unia Europejska przechodzą przez trudne i niepewne czasy, z szeregiem kryzysów w ostatnich latach i trudnymi kwestiami, z którymi przyjdzie się zmierzyć w najbliższej przyszłości, takimi jak wojny na naszym kontynencie i w sąsiedztwie, migracja i azyl, zmiany klimatyczne, rosnąca cyfryzacja i wykorzystanie sztucznej inteligencji, nowa rola Europy w świecie, rozszerzenie Unii Europejskiej, zmiana traktatów międzynarodowych.

Aby zająć się tymi kluczowymi kwestiami w świetle podstawowych wartości Unii i zbudować lepszą przyszłość dla nas i następnych pokoleń, nie tylko w Europie, ale także na świecie, potrzebujemy odważnych, kompetentnych i kierujących się wartościami decydentów, którzy uczciwie dążą do wspólnego dobra. Naszym obowiązkiem jest dokonanie jak najlepszego wyboru w nadchodzących wyborach.

Jako chrześcijanie musimy starać się dobrze rozeznać, na kogo i na jaką partię głosować w tym ważnym dla przyszłości Unii Europejskiej momencie. Dlatego musimy wziąć pod uwagę czynniki, które różnią się w zależności od danego kraju. Konferencje biskupów w każdym państwie członkowskim UE mogą zaoferować w tej kwestii przydatne wskazówki.

Ponadto ważne jest, abyśmy głosowali na osoby i partie, które wyraźnie wspierają projekt europejski i które, jak rozsądnie sądzimy, będą promować nasze wartości i naszą ideę Europy, takie jak poszanowanie i promowanie godności każdej osoby ludzkiej, solidarność, równość, rodzinę i świętość życia, demokrację, wolność, pomocniczość, troskę o nasz wspólny dom. Wiemy, że Unia Europejska nie jest doskonała, że wiele jej propozycji politycznych i prawnych nie jest zgodnych z wartościami chrześcijańskimi i oczekiwaniami wielu jej obywateli, ale wierzymy, że jesteśmy wezwani do ulepszenia jej za pomocą narzędzi, które oferuje nam demokracja.

Wielu młodych ludzi będzie głosować po raz pierwszy w nadchodzących wyborach, niektórzy z nich w wieku 16 lat. Gorąco zachęcamy młodych do oddania głosu, aby w ten sposób zbudować Europę, która zapewni im przyszłość i spełni ich prawdziwe aspiracje.

Zachęcamy również młodych europejskich katolików, którzy czują powołanie do zaangażowania się w politykę, aby podążali za tym wezwaniem, dobrze przygotowując się zarówno intelektualnie, jak i moralnie, by przyczynić się do wspólnego dobra w duchu służby na rzecz społeczności. W często cytowanym przemówieniu wygłoszonym przez Jacques’a Delorsa w Brugii 17 października 1989 r. w Kolegium Europejskim, ówczesny przewodniczący Komisji Europejskiej zwrócił się do młodych studentów następującymi słowami: „Jesteście zaproszeni do odegrania swojej roli w wyjątkowym przedsięwzięciu, które łączy ludy i narody na lepsze, a nie na gorsze”.

Wesprzyj Więź

Jako biskupi europejscy czynimy to wezwanie skierowane do młodych studentów naszym własnym i kierujemy je do wszystkich obywateli Europy. Zaangażujmy się w projekt europejski, który jest naszą przyszłością, głosując sumiennie w nadchodzących wyborach!

Oświadczenie zostało wydane 13 marca 2024 r. i opublikowane przez COMECE w 9 językach. Zabrakło wśród nich języka polskiego. Po polsku oświadczenie było jedynie omawiane w serwisie Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Przeczytaj też: Jeśli Europa ma iść naprzód, musimy pozbyć się naszych wahań. Orędzie o stanie Unii

Podziel się

3
Wiadomość

5 stycznia 2024 r. wyłączyliśmy sekcję Komentarze pod tekstami portalu Więź.pl. Zapraszamy do dyskusji w naszych mediach społecznościowych.