Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

Nie ewangelia, ale kakangelia. Jutro wernisaż wystawy Tomasza Biłki OP w Siedlcach

Tomasz Biłka, „Dzieci i ryby” („Nie było gwałtu, bo nie krzyczała”), linoryt, 2020, fragment

Tematyka prac dominikanina dotyka zagadnień wykorzystywania seksualnego i manipulacji słowem Bożym.

W poniedziałek, 13 listopada, o godz. 18.00 w siedleckiej A_Galerii (Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Siedlcach, ul. Żytnia 39) odbędzie się wernisaż wystawy „Speculum” Tomasza Biłki OP.

Tytuł wystawy nawiązuje do średniowiecznego dzieła dominikanina Ludolfa von Sachsena „Speculum Humanae Salvationis” („Zwierciadło ludzkiego zbawienia”), gdzie epizody z Nowego Testamentu zostały przedstawione w kontekście starotestamentalnych wydarzeń, stanowiąc ważne źródło materiałów ikonograficznych.

Wesprzyj Więź.pl

Jednak w pracach Tomasza Biłki ta symbolika ukazuje się zaledwie jako subtelna aluzja. Czy opowieść o ludziach może równocześnie być opowieścią o zbawieniu? W dziełach Biłki dostrzec można refleksję nad tym, co on sam nazywa „Kakangelią” – przeciwstawieniem Dobrej Nowiny. Dominikanin opiera się tu na słowach ks. Jakuba Wujka: „Odszczepieńska ta nie ewangelia, ale kakangelia, tj. nie dobre, ale złe uwiadomienie”.

Wesprzyj Więź

Zdaniem Marcina Sutryka, kuratora wystawy, twórczość Tomasza Biłki przenika głęboko w sferę refleksji nad ludzkim doświadczeniem i duchowością. Tematyka tych prac dotyka zagadnień wykorzystywania seksualnego i manipulacji słowem Bożym. – Poprzez zestawienie dwóch przeciwstawnych optyk: wiary i niewiary, świętości i grzechu artysta każe nam zastanowić się nad naturą prawdy. Czym jest prawda w kontekście tak ustawionego lustra (spekulum), w jakim się przyglądamy? – mówi kurator.

Tomasz Biłka OP urodził się w 1983 r. Jest zakonnikiem, malarzem, grafikiem, poetą, kaznodzieją Dominikańskiego Ośrodka Kaznodziejskiego w Łodzi. Prowadzi w Łodzi galerię sztuki Zielona 13, w której realizuje m.in. własny projekt kuratorski „Wiara widząca”, mający na celu rozpoznanie współczesnych zjawisk z pogranicza sztuki i wiary.

Wystawa będzie czynna do końca grudnia 2023 r., codziennie w godzinach 8.00–19.00. Jedna z prac prezentowanych na niej stała się ilustracją felietonów Tośki Szewczyk, które od jesiennego numeru ukazują się w kwartalniku „Więź”:

Tomasz Biłka
Tomasz Biłka OP, „Kakangelia wg Marko Rupnika SJ”, z cyklu „Kakangelie”, 2023, 29,8 × 39,8 cm, deska, lewkas, ciernie

Podziel się

5
Wiadomość