Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Franciszek: Wyzysk migrantów to przestępstwo

Papież Franciszek, 2021. Fot. Quirinale.it / Wikimedia Commons

Nie może być jakiejkolwiek tolerancji dla przestępstw seksualnych w Kościele. Trzeba działać w sposób systemowy – mówił wczoraj w samolocie do Rzymu papież Franciszek.

Modlitwa o pokój, problem molestowania seksualnego małoletnich, stan zdrowia papieża i plany kolejnych jego podróży apostolskich, napięcie między otwartością Kościoła a zastrzeżeniem posługi święceń dla mężczyzn – to niektóre kwestie poruszone wczoraj przez papieża Franciszka podczas konferencji prasowej na pokładzie samolotu lecącego z Lizbony do Rzymu.

Pierwsze pytanie dotyczyło oczekiwań, że w Fatimie papież publicznie będzie modlił się o pokój. Franciszek zapewnił, że modlił się o to do Matki Bożej, chociaż nie chciał wielkiego rozgłosu. – Musimy nieustannie powtarzać modlitwę o pokój. Ona prosiła o to podczas pierwszej wojny światowej. I tym razem prosiłem Matkę Bożą o pokój. I modliłem się – zapewnił.

Wesprzyj Więź.pl

Następne pytanie dotyczyło przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich i spotkania papieża ze skrzywdzonymi w Kościele. Franciszek przypomniał, że spotkał się z nimi w nuncjaturze w Lizbonie. – Jak zawsze w takich przypadkach, rozmawialiśmy o tej strasznej pladze – stwierdził. Zaznaczył, że Kościół nie może podążać drogami przypadkowymi. Nie może być jakiejkolwiek tolerancji dla takich przestępstw. Trzeba działać w sposób systemowy. Przypomniał tez o innych rodzajach wykorzystywania rozpowszechnionych w świecie: dzieci do pracy zarobkowej i seksualnej, a także kobiet. – Musimy skończyć z kulturą wykorzystywania i nawrócić się – mówił.

Kolejne pytania dotyczyły samopoczucia Franciszka, powodów, dla których skrócił przygotowane w Portugalii wystąpienia, a także planów podróży do Marsylii, a nie do Francji jako takiej.

Papież zapewnił, że z jego zdrowiem jest „całkiem nieźle”. Skracanie homilii wynikało natomiast z pragnienia, aby były jak najbardziej przejrzyste i komunikatywne, młodzi – zauważył – nie lubią przecież długich przemówień. Dlatego homilia powinna być „krótka, jasna, z wyraźnym przesłaniem i czuła”.

Franciszek wyjaśnił, że motywem dla którego uda się do Marsylii, jest jego niepokój o los migrantów. – Wyzysk migrantów to przestępstwo – podkreślił papież. Zwrócił uwagę, że największym cmentarzem jest Afryka Północna Wyjaśnił też, że odwiedza przede wszystkim małe kraje Europy, a duże, takie jak Hiszpania, Francja, Anglia – zostawia „na później”.

Dziennikarka niemieckiej telewizji publicznej ARD zarzuciła Franciszkowi, że z jednej strony zapewnia, iż w Kościele jest miejsce dla wszystkich, a z drugiej nie wszyscy mają te same prawa i możliwości. – Ojcze Święty, jak wyjaśnisz tę niespójność między Kościołem otwartym a Kościołem nierównym dla wszystkich? – zapytała, mając na myśli m.in. kwestię dostępu kobiet do święceń kapłańskich.

W odpowiedzi papież stwierdził, że pytanie to jest stawiane z dwóch różnych punktów widzenia. Kościół jest otwarty dla wszystkich, ale istnieją przepisy, które regulują życie wewnątrz Kościoła. Franciszek zaznaczył, że Kościół jest matką i prowadzi każdego na swój sposób, jest otwarty na każdego: chorych, zdrowych, starych i młodych, brzydkich i pięknych, dobrych i złych. Czym innym jest natomiast sprawowanie posługi w Kościele.

Wesprzyj Więź

Ostatnie pytanie dotyczyło częstych przypadków samobójstw wśród młodzieży. Papież wyraził przekonanie, że jedną z przyczyn tych tragedii jest wielka presja społeczna: młodzi ludzie, którzy nie mogą uzyskać dyplomu lub znaleźć pracy, popełniają samobójstwo, ponieważ czują bardzo duży wstyd. – To niestety problem aktualny – zauważył papież.

Przeczytaj też: Franciszek do młodych: Idźcie przez życie wolni od lęku

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość