Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Ewa Kiedio dyrektorką Wydawnictwa „Więź”

Ewa Kiedio, lato 2023. Fot. Marcin Kiedio

Zależy mi na budowaniu oferty wydawniczej, która pomoże nam mądrze odnaleźć się w obecnej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości – mówi nowa szefowa wydawnictwa.

Wydawnictwo „Więź” ma nową dyrektorkę. Decyzją zarządu Towarzystwa „Więź” została nią Ewa Kiedio. Zastępuje ona w tej roli Pawła Kądzielę, który przechodzi na emeryturę, a który kierował wydawnictwem od 1985 roku.

Wesprzyj Więź.pl

– Zależy mi na budowaniu oferty wydawniczej, która pomoże nam mądrze odnaleźć się w obecnej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, a także wspólnie wykonać przynajmniej mały krok ku lepszej przyszłości. Nasze książki mają za zadanie wspierać zrozumienie samych siebie, innych ludzi, otaczającego nas świata z jego złożonymi procesami kulturowymi, cywilizacyjnymi i społecznymi, a także pomagać w głębszym poznawaniu chrześcijaństwa w jego nieupolitycznionej, autentycznej wersji – mówi nowa dyrektorka.

Zwraca też uwagę, że tematyka ważna dla Wydawnictwa „Więź” zbieżna jest z tą podejmowaną na łamach kwartalnika i przez portal Więź.pl: – Jako istotne dla nas można wskazać zagadnienia takie jak: kryzys Kościoła w jego dotychczasowej formie i możliwe nowe drogi duchowości; zmiany w rozumieniu płci biologicznej i kulturowej; wzmacnianie podmiotowości kobiet; przeciwdziałanie nierównościom społecznym i ekonomicznym; wizje przyszłości wobec katastrofy klimatycznej; wyzwania architektury i urbanistyki w tworzeniu przyjaznej dla człowieka przestrzeni; rozwój technologii oraz idące za nim wątpliwości natury etycznej; rola sztuki w głębszym doświadczaniu rzeczywistości, w tym szczególnie poszukiwanie nowej formy dla sztuki religijnej i sakralnej.

Ewa Kiedio deklaruje ponadto: – Obok spraw ujętych na poziomie wielkich idei zajmujące dla wydawnictwa będą również związane z nimi kwestie, wyrażone jednak językiem prostszym i bliższym potocznemu odbiorowi rzeczywistości, jak na przykład: przeżywanie momentów granicznych, sprawy małżeństwa i rodzicielstwa, kształtowanie dojrzałej osobowości, relacje interpersonalne, stosunek do pracy czy gospodarowanie czasem i własną uwagą, tak istotne w dobie narastającego przebodźcowania.  

Nowa dyrektorka pracuje w „Więzi” od 2009 roku, w ostatnich latach pełniła funkcję sekretarz Wydawnictwa „Więź”. To tutaj ukazały się jej książki: „Osobliwe skutki małżeństwa”, „A piękno świeci w ciemności” (wywiad rzeka z bp. Michałem Janochą), „Zostały mi słowa miłości. Maria Hiszpańska Neumann: życie i twórczość”. Publikowała m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Kontakcie”, „Arteonie”, „Nowych Książkach”. Dla telewizji Polsat Rodzina prowadziła programy publicystyczne „Wszystko, co chcielibyście wiedzieć” i „Drugie życie”.

Wybitni autorzy, personalistyczne podejście

Biblioteka „Więzi” została zainicjowana w 1960 roku jako seria książek mających na celu pogłębienie tematyki poruszanej na łamach miesięcznika, którego wydawanie rozpoczęto dwa lata wcześniej. Po latach współpracy ze Społecznym Instytutem Wydawniczym Znak stała się w 1990 roku wydawnictwem w pełni samodzielnym.

Wśród książek wydanych w najwcześniejszych latach istnienia Biblioteki „Więzi” znajdują się dzieła twórców personalizmu i inspiratorów odnowy Kościoła podjętej przez II Sobór Watykański, m.in. Emmanuela Mouniera, Raïssy Maritain, Simone Weil, Thomasa Mertona, Dietricha Bonhoeffera, Heldera Camary.

Wesprzyj Więź

W późniejszym okresie w ofercie wydawnictwa znalazły się książki autorów tak ważnych dla polskiej myśli i kultury, jak Zbigniew Herbert, Jerzy Giedroyc, Gustaw Herling-Grudziński, Stefan Swieżawski, Zygmunt Kubiak, Andrzej Bobkowski, Julia Hartwig, Paweł Hertz, Wacław Hryniewicz, Anna Piwkowska, Małgorzata Łukasiewicz.

„Paweł Kądziela był wydawcą suwerennym, nie ulegał żadnym presjom, można powiedzieć – nie miał względu na osobę. Dla niego sprawę przesądzała jakość proponowanej książki” – pisze Cezary Gawryś, zaznaczając, że wydawnictwo pod wodzą Pawła Kądzieli stało się „jednym z okrętów flagowych środowiska, wyznającego chrześcijański personalizm, a odwołującego się do najlepszych tradycji polskiej inteligencji”.

Więź.pl

Podziel się

1
1
Wiadomość

Szanowni Państwo, Czy gdzieś znajdę informację o wysokości zarobków osób zajmujących kierownicze stanowiska w Więzi: Pana Zbigniewa Nosowskiego oraz Pani Ewy Kiedio? Lub czy moglibyście Państwo podać tę informację w odpowiedzi na tę wiadomość?