Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Czy sztuczną inteligencję można wyposażyć w cnoty?

Obraz wygenerowany przez AI (Canva Text to Image)

Systemy sztucznej inteligencji podejmują decyzje etyczne, co oznacza, że stają się nie przedmiotami, ale podmiotami moralnymi. Tym samym istotne staje się, jakimi wartościami będą się te systemy kierowały. Co na to chrześcijaństwo?

Przemija postać tego świata, zmieniają się jego wizje. To wymagało od chrześcijaństwa ciągłej gotowości do adaptacji, niekiedy do udzielenia nowej odpowiedzi na fundamentalne pytania, a czasem do zajęcia stanowiska i opracowania strategii wpływania na nowe zjawiska. Podobnie jest teraz.

Wesprzyj Więź.pl
Wesprzyj Więź

W historii Kościoła rozwój nauczania i rozumienia świata zawsze odbywał się w dialogu z obcą chrześcijaństwu nauką, filozofią i polityką. Pierwsi intelektualiści chrześcijańscy musieli odnieść się do pojęć ukształtowanych przez filozofię klasyczną i użyli ich do własnego opisu rzeczywistości. Później chrześcijaństwo musiało znaleźć odpowiedź na tezy Kopernika i Newtona, odkrycia geograficzne, reformy społeczne i polityczne czasów oświecenia, wreszcie – na rozliczne odkrycia naukowe (zwłaszcza te z obszaru nauk biologicznych, potwierdzające teorię ewolucji i wpływ physis na psyche), których tempo od początku XIX wieku ogromnie przyspieszyło. Dzięki tym wysiłkom chrześcijanie proponowali wizję świata, w której aspekt naukowy i religijny mogły się nawzajem uzupełniać.

Chrześcijaństwo nie bało się również wyzwań, które niosły nowe technologie i rozwiązania medyczne. Wśród tych najbardziej problematycznych były rozwijające się od połowy XX wieku technologie manipulacji genetycznych i kontrolowania zapłodnienia. Odpowiedzią na postęp medycyny i biotechnologii był rozwój katolickiej bioetyki (w tym dokument Dignitas personae).

Wykup prenumeratę „Więzi”
i czytaj bez ograniczeń

Pakiet Druk+Cyfra

  • 4 drukowane numery kwartalnika „Więź”
   z bezpłatną dostawą w Polsce
  • 4 numery „Więzi” w formatach epub, mobi, pdf (do pobrania w trakcie trwania prenumeraty)
  • Pełny dostęp online do artykułów kwartalnika i treści portalu Więź.pl na 365 dni (od momentu zakupu)

Wesprzyj dodatkowo „Więź” – wybierz prenumeratę sponsorską.

Jeśli mieszkasz za granicą Polski, napisz do nas: prenumerata@wiez.pl.

Pakiet cyfrowy

 • Pełny dostęp online do artykułów kwartalnika i treści portalu Więź.pl (od momentu zakupu) przez 90 lub 365 dni
 • Kwartalnik „Więź” w formatach epub, mobi, pdf przez kwartał lub rok (do pobrania
  w trakcie trwania prenumeraty)

Wesprzyj dodatkowo „Więź” – wybierz prenumeratę sponsorską.

Tekst ukazał się w kwartalniku „Więź” lato 2023.
To część bloku „Ludzie vs. sztuczna inteligencja”. Pozostałe teksty:
Po co nam AI? Bilans zysków i strat. Rozmowa z Joanną Mazur
Czy sztuczna inteligencja potrafi być twórcza? Dyskusja z udziałem Dariusza Jemielniaka i Jaremy Piekutowskiego

Podziel się

Wiadomość