Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Do 11 czerwca można zgłaszać kandydatów do tegorocznej Nagrody Dziennikarskiej „Ślad”

Fot. Beata Kucharz / nagrodaslad.pl

Gala nagrody noszącej imię biskupa Jana Chrapka odbędzie się jesienią w Warszawie.

Stowarzyszenie na rzecz Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im. bp. Jana Chrapka zaprasza do zgłaszania kandydatów do tegorocznej edycji nagrody. Zgłoszenia wraz z pisemnym uzasadnieniem można przesyłać do 11 czerwca 2022 r. na adres: sekretariat@nagrodaslad.pl. Prawo do wysuwania kandydatur przysługuje członkom Kapituły oraz redakcjom prasowym, radiowym, telewizyjnym i internetowym. Uroczysta gala wręczenia nagrody odbędzie się jesienią w Warszawie.

Wesprzyj Więź.pl

„Ślad” jest nagrodą dziennikarzy dla dziennikarzy i innych ludzi mediów. Główną jej ideą jest uhonorowanie i promowanie osób, których działalność w mediach służy prawdzie, dobru i pięknu oraz przyczynia się w sposób wybitny do budowania kultury prawdy, porozumienia i dialogu. Taka postawa była szczególnie bliska bp. Janowi Chrapkowi. Jego życie, wierne duchowi ewangelicznej prostoty, przepojone było troską o budowanie pomostów między ludźmi i środowiskami.

Nagroda „Ślad” przyznawana jest od 2002 r. Laureatami dotychczasowych jej edycji byli kolejno: Ewa K. Czaczkowska, Grzegorz Polak, Stefan Wilkanowicz, ks. Jerzy Szymik, Marek Zając, Szymon Hołownia, ks. Marek Gancarczyk, ks. Kazimierz Sowa, Anna Gruszecka, Tomasz Królak, Jacek Moskwa, Krzysztof Ziemiec, ks. Jan Kaczkowski, Piotr Żyłka, Tomasz Rożek, Alina Petrowa-Wasilewicz, Brygida Grysiak, ks. Andrzej Draguła, Tomasz Krzyżak, Tomasz Terlikowski, Paulina Guzik i Monika Białkowska.

W skład Kapituły Nagrody „Ślad” wchodzą obecnie: Monika Białkowska, s. Barbara Chrapek CSSMA, Ewa K. Czaczkowska, ks. Andrzej Draguła, Brygida Grysiak, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Tomasz Krzyżak (przewodniczący), ks. Grzegorz Michalczyk, Krystyna Mokrosińska, Zbigniew Nosowski, Jerzy Olędzki, Alina Petrowa-Wasilewicz, Grzegorz Polak, Tomasz Rożek, ks. Kazimierz Sowa (sekretarz), Jarosław Szczepański, Jan Turnau, Marek Zając, Krzysztof Ziemiec.

Wesprzyj Więź

Patronem nagrody jest bp Jan Chrapek (1948–2001), człowiek mediów i przyjaciel środowiska dziennikarskiego. Był on członkiem zgromadzenia księży michalitów, doktorem teologii, wybitnym duszpasterzem i znanym naukowcem w zakresie współczesnych mediów. Studiował w Lublinie i Louvain. W latach 1983–1986 był redaktorem naczelnym miesięcznika „Powściągliwość i Praca”, w okresie 1986–1992 był przełożonym generalnym zgromadzenia księży michalitów. Autor licznych publikacji z zakresu teologii pastoralnej, zwłaszcza środków społecznego przekazu, m.in. „Recepcja programów TV przez młodzież” i „Kościół a media”. Przez wiele lat wykładał na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1992 do 1994 r. był biskupem pomocniczym drohiczyńskim, w latach 1994–1999 biskupem pomocniczym toruńskim. Od 1999 roku do swojej tragicznej śmierci w wypadku samochodowym – biskup radomski.

Więcej szczegółów na temat nagrody, jej historii oraz osoby patrona można znaleźć na stronie internetowej www.nagrodaslad.pl uruchomionej i prowadzonej przez Stowarzyszenie na rzecz Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im. bp. Jana Chrapka. Uroczysta gala wręczenia nagrody odbędzie się jesienią w Warszawie.

Przeczytaj też: Ewangelia społeczna według Chrapka

Podziel się

Wiadomość

W dobie silnej polaryzacji kapituła mogłaby się zastanowić nad bardziej dialogiczną formułą wyboru laureatów. Np. niech ich zawsze będzie dwóch, którzy dostali najwięcej głosów. Bo wybór jednego daje większości możliwość wybierania co roku “swojaka” przewagą jednego głosu. Czy to nie byłoby symboliczne, gdyby laureatami zostali równocześnie Z.Nosowski z Więzi i P.Milcarek z Christianitas? Od 6 lat laureatami są ludzie dialogu, ale “wewnętrznego” w swojej bańce. Byłby to piękny przykład dzielenia się władzą. Także tryb zgłaszania kandydatur dopuszcza do głosu bardzo zamknięte środowisko.