Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Niepokoje Polaków. Szlachetna Paczka sprawdza, czego się obawiamy

Poznań. Fot. Erik Witsoe / Unsplash

Z analizy przeprowadzonej przez Szlachetną Paczkę wynika, że ponad połowa z nas boi się rosnącej inflacji, a 33,9 proc. drży na myśl o wzroście kosztów energii elektrycznej i ogrzewania. Ponad 38 proc. Polaków boi się choroby najbliższych, a 33,7 proc. choroby i utraty własnego zdrowia.

Według prognoz EAPN (The European Anti-Poverty Network) w 2022 r. drastycznie wzrosło skrajne ubóstwo: z 4,2 proc. do 6,5 proc. Łącznie daje to niemal 2,5 mln osób i oznacza, że przybyło aż 859 tys. nowych osób, które balansują na granicy przetrwania.

Na podstawie analizy Szlachetnej Paczki można wskazać na cztery główne obszary, które budzą niepokój Polaków. Są to po pierwsze inflacja, drożyzna, rosnące ceny; po drugie choroba lub utrata zdrowia; po trzecie kryzys i ubóstwo energetyczne; i po czwarte samotność i starość.

Wesprzyj Więź.pl

O tym, że te lęki są jak najbardziej uzasadnione, świadczą przywołane w analizie Szlachetnej Paczki dane. Oto niektóre z nich.

W 2021 r. w skrajnym ubóstwie, tj. za mniej niż 672 zł miesięcznie, żyło aż 1,6 mln Polaków, w tym 333 tys. dzieci i 246 tys. seniorów. Oznacza to, że dziennie na wszystkie potrzeby musi im wystarczyć 22 zł 50 gr.

80 proc. Polaków boi się, że zabraknie im pieniędzy na leczenie poważnego schorzenia. Niemal 70 proc. martwi się brakiem dostępu do opieki medycznej. Tymczasem w  2020 roku co  trzeci mieszkaniec Polski zmagał się z długotrwałymi problemami zdrowotnymi lub chorobami przewlekłymi (trwającymi pół roku lub dłużej). Niemal 3 mln Polaków w wieku produkcyjnym nie podejmuje pracy z powodu choroby lub niepełnosprawności.

Zasięg skrajnego ubóstwa wśród rodzin z osobą z niepełnosprawnością jest dużo wyższy niż w innych rodzinach, wynosi ok. 6,5 proc. (GUS). Co piąta rodzina włączona do Szlachetnej Paczki, w której występuje choroba lub niepełnosprawność, nie jest w stanie pokryć wszystkich niezbędnych wydatków na leki – alarmuje Szlachetna Paczka

Inflacja najmocniej uderza w najbiedniejszych. W rodzinach objętych pomocą Szlachetnej Paczki średni dochód na osobę wynosi 15 zł i 18 gr na dzień.

W porównaniu z marcem ubiegłego roku o 40,7 proc. zdrożała energia cieplna, gaz o 15,9 proc. a opał o 32,4 proc. Wiele z domów i mieszkań w Polsce wymaga natychmiastowego remontu, na który niestety brakuje pieniędzy. Ludzie żyją w zimnie. Problem ubóstwa energetycznego dotyczy aż 25 proc. gospodarstw w których żyją emeryci i renciści.  

Według badań GUS 34 proc. Polek i Polaków powyżej 75. roku życia żyje już samotnie. W 2005 r. jednoosobowe gospodarstwa domowe bez dzieci stanowiły 18,3 proc., podczas gdy w 2021 r. było to już 26,1 proc. ogółu gospodarstw domowych w Polsce.

Starość bardzo często równa się samotność. Polska się starzeje, i to szybko. W  2050 r. w Polsce, jak prognozuje GUS, osoby w wieku 60 lat i więcej będą stanowiły ok. 40 proc. społeczeństwa. W miarę starzenia się naszego społeczeństwa spada też jego liczebność: z 38,6 mln w 1995 r., do 38 mln w 2010 r., aż do spodziewanych 32 mln w 2050 r. (wg Banku Światowego). Co trzecia rodzina włączona do Szlachetnej Paczki składa się z tylko jednej osoby, a 27 proc. stanowią samotni seniorzy, którzy – na widok wolontariuszy Szlachetnej Paczki – cieszą się, że mają wreszcie okazję z kimś porozmawiać.

Szlachetna Paczka dociera osób borykających się z ubóstwem, działa od 2001 r. Jej działania oparte są na pracy z darczyńcami i wolontariuszami. To oni pomagają rodzinom w potrzebie. Wolontariusze szukają rodzin i pracują z nimi. Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc.

W 2022 r. Szlachetna Paczka wsparła 15 482 rodzin. Łączna wartość pomocy przekazanej w paczkach wyniosła 59 899 138 zł. W organizacji działa 12 098 przeszkolonych wolontariuszy.

Wesprzyj Więź

Dane do wpłaty darowizn: nr konta: 21 1750 0012 0000 0000 2060 1264; Tytułem: DAROWIZNA – SZLACHETNA PACZKA.

KAI, KJ

Przeczytaj też: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który od ośmiu lat czeka na wykonanie

Podziel się

Wiadomość