Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Twarze polskiej radykalizacji. Raport z badań – analiza – rekomendacje

Laboratorium „Więzi” i Komitet Dialogu Społecznego KIG zapraszają na prezentację pierwszych tak pogłębionych badań problemu radykalizacji politycznej w Polsce.

„Czy «Wojującym» uczestnikom polskiego życia publicznego uda się skłócić nas jeszcze bardziej? A może większy wpływ uzyskają ci bardziej «Dyplomatyczni»? Jakie postawy wybiorą «Niezdecydowani»? Mam nadzieję, że niniejsza publikacja pozwoli znaleźć odpowiedzi na te pytania. Od nich naprawdę zależy nasza przyszłość. Tym bardziej, że opracowanie to trafia w Państwa ręce w roku wyborczym, kiedy to pojawiające się napięcia mogą owocować narastaniem polaryzacji. My jednak uparcie twierdzimy, że istnieje szczepionka na radykalizację” – pisze we wstępie dr Konrad Ciesiołkiewicz, przewodniczący KDS KIG.

Wesprzyj Więź.pl

Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej (KDS KIG) i Laboratorium „Więzi” przedstawiają wyniki najnowszych badań „Twarze polskiej radykalizacji. Raport z badań – analiza – rekomendacje”. Publikacja kompleksowo analizuje problem narastającej w Polsce radykalizacji postaw.

Publikacja składa się z trzech części. Najpierw prezentuje efekty badań empirycznych przeprowadzonych na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polek i Polaków ze średnim i wyższym wykształceniem (n=1000, kobiety i mężczyźni 50/50). Dzięki połączeniu badań ilościowych i jakościowych otrzymaliśmy głęboką analizę postaw Polaków. Okazało się na przykład, że aż 19 proc. badanych przyznaje, że zdarza się im w myślach życzyć śmierci nieznanej osobie, np. politykowi, który ma inne poglądy. Można przypuszczać, że w rzeczywistości odsetek osób tak myślących może być jeszcze wyższy.

Socjolożki z ośrodka badawczego Ciekawość przedstawiają obszerny raport ze swych badań, a w nim m.in. autorską typologię postaw Polaków. Badaczki kreślą dwie osie: od demokratów do autokratów oraz od dyplomatów do wojowników. W efekcie powstają następujące typy postaw: Dyplomatyczni Demokraci (33 proc.), Dyplomatyczni Autokraci (17 proc.), Wojujący Demokraci (10 proc.), Wojujący Autokraci (13 proc.) i Niezdecydowani (27 proc.).

Druga część publikacji to analiza różnych podejść oferowanych przez środowiska akademickie oraz instytucje krajowe i międzynarodowe w odniesieniu do radykalizacji.

Ostatnia część to propozycja odpowiedzi na radykalizację. Zespół projektu „Twarze polskiej radykalizacji” przedstawia autorską koncepcję modelu kultury zaufania. Dla społeczeństwa kluczowe znaczenie ma przecież właśnie zaufanie – oczekiwanie, że inne osoby, instytucje i organizacje postąpią zgodnie z żywionymi wobec nich nadziejami. Im wyższy poziom zaufania, tym większe poczucie bezpieczeństwa.

*

Prezentacja raportu nastąpi podczas wydarzenia online „Twarze polskiej radykalizacji” w poniedziałek 3 kwietnia 2023 r. o godz. 12.00. Wezmą w niej udział:
– dr Anna Buchner z ośrodka badawczego Ciekawość,
– Justyna Suchecka, dziennikarka edukacyjna,
– dr Konrad Ciesiołkiewicz, przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG,
– Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika „Więź”.

Wesprzyj Więź

Transmisja na żywo z wydarzenia dostępna będzie na kanałach facebookowych Komitetu Dialogu Społecznego KIG i „Więzi”.

Już teraz można dołączyć do wydarzenia

Publikacja „Twarze polskiej radykalizacji. Raport z badan – analiza – rekomendacje” przeznaczona jest do rozpowszechniania bezpłatnego. W wersji pdf dostępna będzie od 3 kwietnia 2023 r. pod adresem www.radykalizacja.wiez.pl (strona zostanie uruchomiona w dniu publikacji raportu).

Podziel się

2
Wiadomość