Wiosna 2024, nr 1

Zamów

450. rocznica Konfederacji Warszawskiej. Wspólnota Sumienia: Inność nie może być usprawiedliwieniem dla dyskryminacji

Akt Konfederacji Warszawskiej. Fot. Wikimedia Commons

Oddając hołd autorom Konfederacji Warszawskiej, wzywamy instytucje państwa polskiego, aby w swoich działaniach kierowały się troską o zachowanie praw i wolności obywatelskich – piszą członkowie międzyreligijnej Koalicji Wzajemnego Szacunku.

Oświadczenie z okazji 450. rocznicy Konfederacji Warszawskiej 27-28 stycznia 2023 r.

Uznajemy Konfederację Warszawską za doniosły akt prawny i polityczny gwarantujący wolność wyznania w Rzeczypospolitej. Kiedy w Europie szalała przemoc na tle religijnym, w Polsce, nie bez trudności, wykuwano zręby wolności wyznania i sumienia, aby nie dopuścić do rozlewu krwi, a umocnić zasady spokoju społecznego.

Czujemy się spadkobiercami Konfederacji i jej autorów. Dostrzegamy jej aktualność w zakresie gwarancji wolności religijnej, ale również potrzebę rozwijania jej przesłania. Myśl zawarta w Konfederacji Warszawskiej w zakresie swobód religijnych winna inspirować nas dziś, kiedy w życiu publicznym i w mediach coraz częściej jesteśmy świadkami mowy nienawiści i braku adekwatnej reakcji ze strony kompetentnych władz.

Znaczenie Konfederacji należy postrzegać w sensie szerokim – nie tylko w odniesieniu do różnych wyznań chrześcijańskich, ale także wyznawców judaizmu, islamu i innych religii, a także w stosunku do osób bezwyznaniowych – wobec tych wszystkich, którzy wyznają system wartości oparty na niezbywalnej godności każdego człowieka.

Myśl, która przyświecała twórcom Konfederacji odnajdujemy w obecnie obowiązującej Konstytucji. Jej preambuła stanowi, iż „wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi [są] w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski”.

Kierując się duchem Konfederacji Warszawskiej, bogatsi o doświadczenia ponad czterech wieków, w tym dwóch wojen światowych, za konieczne uważamy zagwarantowanie praw wszelkich grup społecznych – zarówno większości, jak i grup mniejszościowych.

Inność pod żadnym pozorem nie może być usprawiedliwieniem dla prześladowań czy dyskryminacji. Przestrzeganie praw człowieka i obywatela jest zadaniem nie tylko dla nas jako społeczeństwa – jest także obowiązkiem i leży w interesie państwa jako takiego, stanowi bowiem podstawę porządku i pokoju społecznego.

Dlatego, oddając hołd autorom Konfederacji Warszawskiej, wzywamy instytucje państwa polskiego, aby w swoich działaniach kierowały się troską o zachowanie praw i wolności obywatelskich, a tym samym działały na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego.

imam Rafał Berger
Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, Współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej

dr Ewa Jóźwiak
teolog ewangelicka, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP

dr Michał Klinger
teolog prawosławny

rabinka Małgorzata Kordowicz
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

prof. Stanisław Krajewski
żydowski współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

mufti Tomasz Miśkiewicz
Mufti Muzułmański w RP

Zbigniew Nosowski
redaktor naczelny kwartalnika „Więź”, chrześcijański współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

dr Sebastian Rejak
dyrektor American Jewish Committee Central Europe

bp Jerzy Samiec
biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce

rabin Michael Schudrich
Naczelny Rabin RP

Wesprzyj Więź

prof. Agata Skowron-Nalborczyk
Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, Współprzewodnicząca ze strony katolickiej

ks. prof. Andrzej Szostek
b. rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1998-2004)

Przeczytaj też: „Każdy człowiek jest niepowtarzalny, każdy zasługuje na szacunek i solidarność”. Deklaracja Wspólnoty Sumienia

Podziel się

Wiadomość