Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Bóg jest ekumeniczny. Świetlista noc wiary (21)

Marek Kita. Fot. Więź

Modlić się po katolicku to modlić się ekumenicznie, życząc dobra wszystkim mieszkańcom ziemi, wszystkich bez wyjątku błogosławiąc.

Boże, bądź dla nas łaskaw i błogosław,
Twoją twarz rozjaśnij nad nami,
żeby znano na ziemi Twą drogę,
Twe zbawienie we wszystkich narodach.
Niech Cię wychwalają ludy, Boże,
niech Cię wychwalają ludy wszystkie.
Niech się cieszą i radują narody,
bo sądzisz ludy sprawiedliwie
i prowadzisz narody na ziemi.
 (Ps 67, 2-5)

Modlitwa, w której cieszymy się Bogiem oraz sposobem życia, jaki On zaleca (Jego „drogą”), wyprowadza z zamknięcia w sobie i kręgu samych swoich. Bóg jest powszechny, uniwersalny, ekumeniczny. Katolicki nie w sensie wąsko pojętego wyznania, lecz w znaczeniu obejmowania całości – zmierzający do bycia ostatecznie „wszystkim we wszystkich” (por. 1 Kor 15, 28).

Wesprzyj Więź.pl

Podcast dostępny także na Soundcloud i popularnych platformach

A więc modlić się z katolickim sercem to modlić się ekumenicznie, życząc dobra wszystkim mieszkańcom ziemi, wszystkich bez wyjątku błogosławiąc. Kto kocha Boga, ten życzy innym poznania Go nie dlatego, żeby ich podporządkować literze dogmatów, lecz dlatego, że chce się z nimi dzielić najgłębszą radością.

Co więcej, kto zna Boga w biblijnym rozumieniu znajomości – kto z modlitewnego i życiowego doświadczenia wie, jak „smakuje” Boski charakter (por. Ps 34, 9) – ten wie również, że Bóg od zawsze rządzi życiem wszystkich ludzi i ludów. Jest ich sędzią, co także należy rozumieć w biblijnym sensie tego słowa. W antycznym Izraelu sądzić znaczyło kierować społecznością i bronić jej (por. Sdz 2, 16) – oczywiście rozstrzygając też kwestie sporne i konflikty (por. Sdz 4, 4-5). Sędzia był przewodnikiem, przywódcą, mediatorem i obrońcą krzywdzonych.

Wesprzyj Więź

Zatem Bóg prowadzi narody ziemi. Boskie zbawienie, dar ocalenia i spełnienia, nie jest dobrem ekskluzywnym. Duch proroczy pozwala patrzeć na rozmaitych „pogan” jako na podopiecznych Jedynego (por. Am 9, 7). Gdy się zna Boga żywego, ukrytego animatora szczęścia, wtedy się wie, że nikt nie jest Mu obcy ani obojętny. Oraz że On na nikogo nie patrzy wrogo.

„Świetlista noc wiary” to cykl codziennych adwentowych rozważań Marka Kity. Nawiązują one do biblijnych czytań mszalnych z danego dnia lub do innych adwentowych modlitw liturgicznych Kościoła rzymskokatolickiego. Cytaty biblijne przytaczane są częściowo we własnym tłumaczeniu autora, częściowo zaś za Biblią Tysiąclecia i Przekładem Ekumenicznym Nowego Testamentu. 

Przeczytaj też: Ekumenizm w Polsce? Za dużo kurtuazji, za mało głębi

Podziel się

3
1
Wiadomość

To jest dalej tylko przejaw egoizmu gatunkowego. Buddysci np. modla sie o pomyslnosc wszelkich zywych istot. Katolikow jedynie obchodza ich “blizni”. Pisal juz dawno o tym Claude Levi Strauss. Tak wiec nie ma sie tu czym chwalic..