Wiosna 2024, nr 1

Zamów

David Harris Człowiekiem Pojednania 2021

David Harris, dyrektor wykonawczy Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego. Fot. American Jewish Committee - ajc.org

Dyrektor wykonawczy Amerykańskiego Kongresu Żydowskiego odbierze dziś tytuł nadawany przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów.

Dziś o 18 w warszawskich Arkadach Kubickiego odbędzie się uroczystość wręczenia Davidowi Harrisowi tytułu Człowieka Pojednania 2021.

Wesprzyj Więź.pl

Laudację wygłosi Zbigniew Nosowski, chrześcijański współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Cała uroczystość zostanie przeprowadzona w języku angielskim.

David Harris jest od trzydziestu lat dyrektorem wykonawczym Amerykańskiego Kongresu Żydowskiego (AJC), jednej z najważniejszych, największych i najaktywniejszych organizacji żydowskich w Ameryce.

Wielką wagę przywiązywał zawsze do spraw międzynarodowych i międzywyznaniowych, w tym do relacji z Polską i Kościołem katolickim oraz innymi Kościołami. Wszystko, co AJC robiło w tych wymiarach, działo się za jego aprobatą, a często z jego inicjatywy.

Żydowski współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów prof. Stanisław Krajewski współpracował z AJC wiele lat po 1989. Wówczas realizowały się takie inicjatywy jak wizyty żydowskich wykładowców w seminariach duchownych (tytuł Człowieka Pojednania otrzymał ich organizator rabin James Rudin z AJC), mocne poparcie AJC dla wstąpienia Polski do NATO, wielokrotne wizyty Davida Harrisa i delegacji AJC w Polsce, połączone ze spotkaniami politycznymi na najwyższych szczeblu, budowa upamiętnienia w Bełżcu.

W ostatnich latach dzięki staraniom Harrisa działa w Warszawie biuro AJC na Wschodnią i Centralną Europę (funkcję dyrektora sprawuje Sebastian Rejak). Dzięki temu w styczniu 2021 została powołana zainspirowana przez dyrektora AJC polska grupa wieloreligijna o nazwie „Wspólnota Sumienia – Koalicja Wzajemnego Szacunku”. Wśród kilkunastu członków (reprezentujących wyznania chrześcijańskie, islam i judaizm) są obaj współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, Zbigniew Nosowski i Stanisław Krajewski.

Sam Harris pozostaje bardzo aktywny, bywa określany jako swego rodzaju „minister spraw zagranicznych żydowskiej diaspory”. Liczne są jego wypowiedzi w kwestiach międzynarodowych, dotyczących USA, Izraela, Europy; kilka zostało opublikowanych po polsku. Dyrektor AJC wykazuje w nich umiarkowanie, chęć dialogu, zrozumienie dla kontekstu historycznego.

Honorowy tytuł „Człowiek Pojednania” przyznawany jest od 1992 r. przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów osobom spoza Polski działającym na rzecz większego zbliżenia i porozumienia chrześcijan i Żydów, zwłaszcza w Polsce, w uznaniu ich wkładu w dzieło zbliżenia, lepszego poznania i pojednania wyznawców obu religii.

Wesprzyj Więź

W poprzednich latach tytuł ten otrzymali m.in: prof. Andrea Riccardi z Włoch, rabin Abraham Skórka z Buenos Aires, s. Mary O’Sullivan z Irlandii, prof. Joseph H.H. Weiler z Nowego Jorku, ks. prof. Tomaš Halík z Pragi, rabin Alon Goshen-Gottstein z Jerozolimy, pastor Friedrich Magirius z Lipska, rabin Boaz Pash z Jerozolimy, rabin Irving Greenberg z Nowego Jorku, ks. prof. John Pawlikowski z USA, sir Sigmund Sternberg z Anglii, ks. prof. Hanspeter Heinz z Niemiec, berliński rabin Walter Homolka, siostra Michèle z Grandchamp, Yossi Klein Halevi.

Przeczytaj też: Pojednanie jest w naszych rękach

prchiz.pl, DJ

Podziel się

Wiadomość