Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

„Inność nie może wykluczać”. Polscy Żydzi, muzułmanie i chrześcijanie chcą przeciwdziałać nienawiści

Wizyta przedstawicieli Światowej Ligi Muzułmańskiej w synagodze. W środku: sekretarz generalny Światowej Ligi Muzułmańskiej Mohammad Al-Issa, naczelny rabin Polski Michael Schudrich i mufti Tomasz Miśkiewicz Fot. AJC

Pod deklaracją międzyreligijnej Koalicji Wzajemnego Szacunku podpisało się dwoje członków redakcji „Więzi”: Agata Skowron-Nalborczyk, współprzewodnicząca Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, oraz Zbigniew Nosowski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

Dziś po południu została zainagurowana Wspólnota Sumienia – Koalicja Wzajemnego Szacunku, międzyreligijna grupa, której celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na krzywdę doświadczaną w Polsce przez mniejszości – religijne, etniczne, kulturowe, językowe oraz przeciwdziałanie ich wykluczaniu.

„Zbrodnie na masową skalę nie wybuchają nagle, lecz wyrastają na glebie uprzedzeń i nienawiści, które infekują życie społeczeństw, jeśli spotykają się z przyzwoleniem i obojętnością elit. W dobie kryzysu autorytetów potrzebny jest donośny głos sprzeciwu wobec nienawiści człowieka do człowieka. Głos ludzi sumienia przemawiających – pomimo istniejących między nimi różnic – wspólnie, w imię wzajemnego szacunku” – zaznaczają inicjatorzy grupy.

Wesprzyj Więź.pl

W deklaracji założycielskiej 12 osób – Żydów, muzułmanów i chrześcijan – pisze, że są „wolnymi ludźmi dobrej woli”, zaś „wywodząc się z różnych wspólnot religijnych, etnicznych i kulturowych”, chcą, by ich głos „wyrażał jedność w trosce o podstawowe prawa człowieka i obywatela”. „Deklarujemy chęć zajmowania wspólnego stanowiska w sprawach, które uznamy za ważne dla naszych społeczności i dla całego społeczeństwa naszego kraju” – zaznaczają.

„Naszym celem jest przeciwdziałanie czynom i mowie nienawiści, z jakimi wciąż spotykamy się w różnych sferach życia społecznego, oraz wspieranie wysiłków na rzecz dialogu, porozumienia, wzajemnego szacunku i budowania wspólnoty mimo różnic. Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o wrażliwość na drugiego człowieka i poszanowanie jego godności. Inność nie może wykluczać, nie może być powodem poniżania czy dyskryminacji. Każdy człowiek jest w jakimś sensie inny i niepowtarzalny – i zasługuje na nasz szacunek oraz solidarność” – podkreślają.

„Tworząc Koalicję Wzajemnego Szacunku, chcemy powiedzieć wszystkim naszym współobywatelom, że demokracja potrzebuje sumienia. Ludzie sumienia – potrafiący wybierać dobro i odróżniać je od zła – to najważniejszy kapitał społeczny. Być człowiekiem sumienia to wymagać najpierw od samego siebie” – czytamy.

W skład koalicji weszli: imam Rafał Berger (Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej), dr Ewa Jóźwiak (prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP), rabinka Małgorzata Kordowicz (Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie), prof. Stanisław Krajewski (Polska Rada Chrześcijan i Żydów, współprzewodniczący ze strony żydowskiej), mufti Tomasz Miśkiewicz (Mufti Muzułmański w RP), Zbigniew Nosowski (Polska Rada Chrześcijan i Żydów, współprzewodniczący ze strony chrześcijańskiej), ks. prof. Henryk Paprocki (Katedra Teologii Prawosławnej, Uniwersytet w Białymstoku), dr Sebastian Rejak (p.o. dyrektora American Jewish Committee Central Europe), bp Jerzy Samiec (biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce), rabin Michael Schudrich (naczelny rabin RP), prof. Agata Skowron-Nalborczyk (Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, współprzewodnicząca ze strony katolickiej), ks. prof. Andrzej Szostek, (b. rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego).

Wesprzyj Więź

Członkowie grupy wydali także oświadczenie w sprawie pandemii COVID-19. Dziękują w nim lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom za ich pracę. „Zgadzamy się co do tego, że postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarzy i instytucji powołanych do zwalczania zagrożeń biologicznych jest imperatywem moralnym – nie tylko dzisiaj, ale dziś w szczególności” – zaznaczają.

„Jesteśmy także świadomi obaw, jakie u wielu osób rodzi kwestia szczepień przeciwko wirusowi COVID-19. W naszym najgłębszym przekonaniu, odwołując się do stanowiska Polskiej Akademii Nauk, «szczepienie jest jedynym racjonalnym wyborem, dzięki któremu będziemy mogli szybciej wyjść z pandemii, ochronić życie i zdrowie milionów osób oraz ograniczyć kryzys ekonomiczny i społeczny». My, członkowie Wspólnoty Sumienia – Koalicji Wzajemnego Szacunku, zgłosiliśmy już chęć szczepienia przeciw COVID-19 i zachęcamy do tego naszych współobywateli. Wzywamy wszystkich, by – kierując się dobrem własnym i bliźnich – dokonywali racjonalnych wyborów, opartych na wiedzy i zaleceniach lekarzy i instytucji medycznych” – stwierdzają.

DJ

Podziel się

Wiadomość