Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Minister Czarnek zgodził się ze wszystkimi postulatami Związku Ukraińców w Polsce

Ukraińskie dzieci uciekające przed rosyjską agresją. Przemyśl, 27 lutego 2022. Fot. Mirek Pruchnicki / CC BY 2.0

Naszym celem ma być adaptacja uczniów i pomoc w powrocie do Ukrainy, a nie asymilacja narodowa i denacjonalizacja – uważa Związek Ukraińców w Polsce.

Związek Ukraińców w Polsce sformułował postulaty w sprawie ukraińskich dzieci w polskich szkołach. Jak dowiedziała się „Więź”, wczoraj doszło do spotkania prezesa Związku Mirosława Skórki z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem.

Wesprzyj Więź.pl

– To ten drugi zadzwonił do tego pierwszego, co nie jest bez znaczenia – mówi nam zaangażowany w sprawę Jakub Wygnański, działacz społeczny, prezes fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. – Minister Czarnek zapoznał się z dokumentem sformułowanym przez Związek Ukraińców i zgodził się ze wszystkimi zawartymi w nim postulatami. Nie zmienia to faktu, że ciągle brakuje systemowego pomysłu na komunikację organizacji społecznych ze stroną rządową – dodaje.

Poniżej publikujemy postulaty Związku Ukraińców w Polsce.

Postulaty w kwestii edukacji dzieci uchodźców z Ukrainy w polskich szkołach

1. Dla dzieci i młodzieży, które znalazły się w Polsce po 24 lutego tego roku i przerwały swój rok szkolny, dodatkowym stresem będzie, jeśli stracą rok w swoim procesie edukacyjnym. To sprawi, że nie otrzymają promocji ani świadectw ukończenia edukacji w roku szkolnym 2021/2022. Szczególnie trudne będzie to dla uczennic i uczniów kończących 9 i 11 klasę w szkole ukraińskiej. Po ukończeniu tych klas powinni bowiem przystąpić do egzaminów (ekwiwalent polskiego egzaminu ośmioklasisty i maturalnego). Ukończenie tych klas w systemie szkoły ukraińskiej jest więc w tym momencie najbardziej pożądanym rozwiązaniem.

2. Ukraina uruchomiła program zdalnego nauczanie według ukraińskiej podstawy programowej. Jest więc wiele możliwości kontynuacji edukacji online. Optymalnym rozwiązaniem byłoby umożliwienie dzieciom i młodzieży nauki zdalnej, także w polskich szkołach w wydzielonych klasach i pod okiem ukraińskich nauczycieli lub pedagogów.

3. Bardzo jest również ważne, aby uczniowie ci objęci zostali nauką języka polskiego. Takie rozwiązanie daje nadzieję, że będą oni mogli wejście w nowy rok szkolny 2022/2023 z podstawową znajomością języka polskiego.

4. Pierwsze doświadczenia z uczęszczania ukraińskich dzieci i młodzieży do polskich szkół pokazują, że generuje to sporo problemów. Ukraińscy uczniowie nie rozumieją języka i nauczanych treści (rozbieżności programów nauczania), co sprawia, że na lekcjach się nudzą, a co za tym idzie dekoncentrują polskich uczniów i zakłócają proces edukacyjny. Za chwilę polskie dzieci i nauczyciele będą narzekać, że nie są w stanie realizować programu z powodu takiego zachowania uczniów z Ukrainy. Pilnie jest więc potrzebne albo wsparcie uczniów z Ukrainy przez pedagogów ukraińskich, albo tworzenie w miastach, gdzie jest więcej dzieci i młodzież z Ukrainy, oddziałów adaptacyjnych, w których będą pracowali nauczyciele/pedagodzy z Polski i Ukrainy.

5. Do Polski w wyniku najazdu Rosji na Ukrainę trafiło nagle około 0,7 mln ukraińskich dzieci i młodzieży. Trzeba więc na pojawiające się w związku z tym problemy reagować elastycznie. Skala zjawiska jest ogromna i wymaga zastosowania bardzo różnych działań w zależności od lokalnych uwarunkowań i potrzeb. Celowe byłoby udostępnienie dla różnych NGO (ukraińskich i polskich) sal oraz szkół dla realizacji nauczania dzieci i młodzieży według ukraińskiej podstawy programowej oraz zapewnienie także psychologicznego i pedagogicznego wsparcia dla nich.

6. Niezwykle ważne jest uznanie kwalifikacji zawodowych ukraińskich nauczycieli, którzy przybyli po 24 lutego 2022 r. do Polski jako uchodźcy, oraz umożliwienie im pracy z dziećmi i młodzieżą z Ukrainy poprzez zatrudnienie ich w polskich szkołach. Dzięki temu będą oni mogli zrealizować z ukraińskimi uczniami, przerwany przez wojnę, proces edukacji. W Polsce uznano kwalifikacje zawodowe lekarzy bez tymczasowej konieczności nostryfikacji dyplomów – mają na to pięć lat. W sytuacji obecnego kryzysu podobny krok wobec nauczycieli byłby bardzo potrzebny.

7. Niezbędne jest umożliwienie szkołom zatrudnienie asystentów dla dzieci i młodzieży z Ukrainy jako pedagogów, a także pomoc w zatrudnieniu osób z Ukrainy posiadających kwalifikacje pedagogiczne oraz doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą – co najmniej do zakończenia roku szkolnego 2021/22.

8. Dzieci z Ukrainy, jeśli pozostaną w Polsce, powinny mieć możliwość nauki języka i literatury ukraińskiej jako niezbędnych dla zachowania własnej tożsamości narodowej.

Wesprzyj Więź

9. Konieczne jest umożliwienie dzieciom i młodzieży z Ukrainy nauki w istniejącym systemie szkół dla dzieci ukraińskiej mniejszości narodowej oraz uruchomienie dodatkowych przedmiotów w szkołach, gdzie te dzieci będą się uczyć. Naszym celem ma być ich adaptacja i pomoc w powrocie do Ukrainy, a nie asymilacja narodowa i denacjonalizacja.

Przeczytaj też: Na terenie Polski przebywa 700 tys. dzieci z Ukrainy. Potrzebują psychologicznego wsparcia

DJ, KJ

Podziel się

4
8
Wiadomość

Wesprzyjmy Ukraińskie Zdalne Nauczanie. Nie polonizujmy Ukraińców. Nie jest możliwe zdanie tych egzaminów przez osoby, które dopiero zaczęły się uczyć języka polskiego. Czy chcemy aby te dzieci nie kontynuowały nauki, bo przecież obleją te egzaminy i chcemy żeby poszły zaraz do pracy? Chcemy mieć konflikt ukraińsko-polski za tak złe traktowanie tych obywateli? Polscy obywatele pomogli tym ludziom, a polski rząd utrudnia zamiast pomagać. Dajmy szansę tym dzieciom aby mogły zostać inżynierami, lekarzami, bo przecież egzaminy z polskiego będą w stanie zdać dopiero po wielu latach nauki języka – w czasie swojej młodości już nie zdążą.