Wiosna 2024, nr 1

Zamów

„Rzetelna wiedza o «Innym» otwiera na jego bogactwo”. 10. edycja „Kalendarza Trzech Religii” w Katowicach

Kalendarz Trzech Religii. Fot. Materiały prasowe

Cel wydawania kalendarza to popularyzacja wiedzy na temat trzech religii monoteistycznych i pokazanie, że „więcej nas łączy niż dzieli”. W 2013 roku nakład wynosił 3 tys. egzemplarzy, teraz to sto tys.

Wraz z końcem roku w Katowicach ukazał się „Kalendarz Trzech Religii”. To owoc współpracy miejscowych chrześcijan, Żydów i muzułmanów, a także środowisk naukowych i kulturalnych.

Wesprzyj Więź.pl

Materiał opracowywany jest przez przedstawicieli Kościołów: Katolickiego, Ewangelicko-Augsburskiego, Prawosławnego, wspólnoty żydowskiej i muzułmańskiej, we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Zawiera m.in. opisy wydarzeń historycznych i świąt, a także współczesnych inicjatyw o charakterze międzyreligijnym, odbywających się w regionie.

Pierwszy kalendarz wydano w 2013 roku w nakładzie 3 tys. egzemplarzy, teraz to sto tys. sztuk, część nakładu jest dostępna dla mieszkańców bezpłatnie w Centrum Informacji Turystycznej na Rynku 1 w Katowicach.

– Jestem dumny, że udaje nam się tworzyć ten kalendarz od tylu lat, że ma on swoich stałych odbiorców, ale i pozwala dotrzeć do nowego grona – mówi Marcin Krupa, prezydent miasta.

Portal informacyjny Katowic publikuje wypowiedzi redaktorów, konsultantów lub recenzentów naukowych kalendarza.

Mariola T. Kozubek z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, redaktor naczelna wydania, mówi, że kalendarz jest „narzędziem edukacyjno-informacyjnym, którego cel to popularyzacja wiedzy na temat trzech religii monoteistycznych”. „Jesteśmy bowiem przekonani, że rzetelna wiedza o «Innym» otwiera na jego bogactwo kulturowe i duchowe, w którym odnaleźć można wartości uniwersalne” – zaznacza. 

Ks. Tadeusz Czakański, delegat metropolity katowickiego ds. dialogu z judaizmem i islamem, zwraca uwagę, że kalendarz „pomaga w budowaniu serdecznych relacji między wyznawcami trzech wielkich religii monoteistycznych” i należy życzyć, by „stawał się «mostem», dzięki któremu będziemy mogli wzajemnie się odwiedzać, spotykać, poznawać i działać na rzecz pokoju w świecie i w wspólnego dobra naszych lokalnych wspólnot”.

Recenzentka naukowa wydania – prof. Agata Skowron-Nalborczyk z Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, redaktorka działu „Dzieci Abrahama” w kwartalniku „Więź” – tłumaczy, że kalendarz „wpisał się na stałe w ekumeniczny i międzyreligijny krajobraz Polski, a jego wkład w dziedzinie dialogu międzyreligijnego jest nie do przecenienia. Pokazuje także, jak ważne dla władz miasta Katowice, które finansują ten projekt, jest przyjazne współistnienie na terenie miasta wyznawców różnych religii oraz ich współpraca”.

„Prace nad kalendarzem pozwoliły na dostrzeżenie faktu, że więcej nas łączy niż dzieli, a przede wszystkim, że nawet te różnice, które istnieją między nami, bardzo nas mogą wzbogacić” – uważa Włodzimierz Kac z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach.

Wesprzyj Więź

Podobnie myśli imam Jabbar Koubaisy, dyrektor Centrum Kultury i Dialogu Doha w Katowicach. W jego ocenie „współpraca przy wydaniu kalendarza służy do umacniania pokoju, zaniechania nieporozumień we wzajemnych kontaktach oraz pragnieniu lepszego poznania i zrozumienia historii, religii oraz tradycji”. „Dziesięć lat wydawania «Kalendarza Trzech Religii» to promocja relacji braterskich i przyjacielskich z osobami różnych tradycji religijnych, jak również nawiązywanie regularnych kontaktów z przedstawicielami religii monoteistycznych, aby sprzyjać wzajemnemu poszanowaniu i zaufaniu, przyjaźni oraz współpracy”.

Przeczytaj też: Dialog międzyreligijny pozwala mi dostrzec Boga poza ramą mojej tradycji

DJ

Podziel się

1
Wiadomość