Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Jak się pięknie różnić w niespokojnych czasach? Odpowiedzi w Kolegium Europejskim w Natolinie

Kolegium Europejskie w Natolinie

Interesuje cię Europa? Aplikuj do Kolegium Europejskiego w Natolinie.

Instrukcja dla aplikujących

„Można się różnić, można się spierać. Ale nie wolno się nienawidzić” – to słynne zdanie wypowiedział kiedyś Tadeusz Mazowiecki. Polityk, który głębokie znaczenie tych słów rozumiał i praktykował zarówno w Polsce, jak i w relacjach Polski z sąsiadami.

Jak się pięknie różnić w niespokojnych czasach? Jak rozumieć złożone procesy i nie szukać na nie prostych recept? Czym była historycznie, czym jest i czym będzie w przyszłości integracja europejska? Dlaczego integracja europejska to proces nigdy się nie kończący, ważny zarówno dla obywateli Unii Europejskiej, jak i dla naszych partnerów – i tych bliższych, i tych przynajmniej z pozoru dalekich? Na czym naprawdę polegają dzisiaj współpraca i stosunki międzynarodowe, zwłaszcza z sąsiadami UE? Czym jest nowoczesna dyplomacja, zaangażowana także w relacje i przemiany gospodarcze, ustrojowe, społeczne czy kulturalne? 

Przybliżyć się do odpowiedzi na te i liczne inne pytania można studiując przez 10 miesięcy na warszawskim kampusie Kolegium Europejskiego. To uczelnia szczycąca się wyjątkowym prestiżem i oferująca właśnie w Natolinie unikalny program pomagisterskich, interdyscyplinarnych studiów europejskich.

Tradycje

Początki  Kolegium Europejskiego sięgają końcówki lat czterdziestych XX wieku. Wtedy to, podczas Kongresu Europejskiego w Hadze w 1948 roku,  zaproponowano założenie uczelni, w której absolwenci uniwersytetów z różnych krajów mogliby razem studiować i mieszkać pod jednym dachem, dyskutując o powojennym kształcie Europy. Rok później powstał kampus Kolegium Europejskiego we flamandzkiej Brugii. W jego historii, a następnie w rozwinięciu koncepcji założenia kampusu Kolegium także w Polsce, trudną do przecenienia rolę odegrał Jerzy Łukaszewski, rektor Kolegium w latach 1972-1990, a potem pierwszy ambasador ponownie wolnej Polski w Paryżu. 

Kolegium rozpoczęło działalność w Warszawie na zaproszenie polskiego rządu i Komisji Europejskiej w 1992 roku, trzy lata po upadku komunizmu i w czasie przyspieszenia integracji europejskiej. Wówczas jednak formalne wstąpienie Polski i innych państw środkowoeuropejskich do Wspólnoty było wciąż planem tyleż ambitnym, co dalekosiężnym. Obecnie Kolegium Europejskie w Natolinie jest w ścisłej czołówce uczelni prowadzących studia na temat nowych wyzwań i obszarów działań UE, ale także historii i cywilizacji europejskiej.

Interdyscyplinarnie

Program studiów w Natolinie obejmuje dwa semestry i wykracza poza tradycyjny podział na dyscypliny naukowe. Realizuje go ponad stu akademików i praktyków – wybitnych fachowców pochodzących z 24 krajów. Są wśród nich m.in. Richard Butterwick, Roger Moorhouse, Georges Mink, Herman Van Rompuy, Chantal Delsol oraz Rémi Brague.

Wyjazd studyjny do Gruzji i Armenii
Wyjazd studyjny do Gruzji i Armenii

Pierwszy semestr pozwala studentom uzyskać pogłębioną wiedzę dotyczącą integracji europejskiej oraz historii Europy, rozumianej znacznie szerzej niż sugerowałyby to tylko granice Unii Europejskiej. Podczas zajęć dowiadują się oni o systemie zarządzania UE, jej porządku prawnym, historii, a także o specyfice Europy Środkowo-Wschodniej.

W drugim semestrze studenci dostosowują plan nauki do swoich indywidualnych zainteresowań. Mają do wyboru jedną z czterech specjalizacji: EU Public Affairs and Policies, The EU and the World, The EU and its Neighbours lub European History and Civilization.

Integralnym elementem programu akademickiego w trakcie obu semestrów są wyjazdy studyjne do krajów UE lub jej wschodniego oraz południowego sąsiedztwa. W pierwszym semestrze procesy i wyzwania europejskie analizowane są podczas wyjazdów do wybranych regionów Polski oraz państw sąsiednich. Natomiast w drugim półroczu przyszli absolwenci Kolegium zbierają informacje i materiały do swoich prac magisterskich, w ramach wizyt w miejscach bardziej odległych, takich jak kraje Bałkanów Zachodnich, Kaukaz, kraje bałtyckie i region MENA (Bliski Wschód i Afryka Północna).

Wymagające, ale i dostępne

Przy swym całym zasłużonym prestiżu studiowanie w Kolegium nie jest poza zasięgiem Polaków. Szczególnie tych, którzy spełniają kryteria akademickie, a jednocześnie charakteryzuje ich autentyczna ambicja twórczego wpływania na swoją wspólnotę – lokalną, zawodową, regionalną, narodową czy jeszcze szerszą. Aplikując trzeba wykazać się  posiadaniem dyplomu magistra lub innego, wydanego po zgromadzeniu 240 punktów ECTS. Nie musi to być ani dyplom europeistyki, ani nawet innych nauk humanistycznych. Kolegium szczyci się przyjmowaniem kandydatów o bardzo różnorodnych doświadczeniach akademickich. Kandydat może być też studentem ostatniego roku studiów.

Niezbędnym warunkiem jest biegła znajomość języka angielskiego oraz przynajmniej komunikatywna – francuskiego. W tym drugim przypadku można zostać przyjętym warunkowo, pamiętając jednak, że w programie studiów są kursy w tym języku, w tym jeden obowiązkowy dla wszystkich. Dlatego też kandydaci niewładający językiem francuskim w stopniu co najmniej średniozaawansowanym mają możliwość szybkiego uzupełnienia wiedzy w ramach kursów oferowanych nieodpłatnie przez Kolegium przed rozpoczęciem roku akademickiego. W ofercie podczas studiów są też kursy ośmiu dodatkowych języków (francuskiego, angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, polskiego, rosyjskiego i arabskiego), które kończą się uzyskaniem certyfikatu uznawanego w instytucjach europejskich.

Przemówienie Swiatłany Cichanouskiej w Natolinie
Przemówienie Swiatłany Cichanouskiej w Natolinie w październiku 2020

Co roku przyjmowanych jest około 130 studentów z ponad 30 krajów z całego świata. Najwięcej spośród nich pochodzi zazwyczaj z Francji, Hiszpanii, Polski i Włoch. Kampus w Natolinie, specjalizując się między innymi w pro blematyce europejskiego sąsiedztwa, umożliwia także studia dosyć licznym przedstawicielom krajów wschodniego i południowego otoczenia Unii Europejskiej.

Koszty i stypendia

Ponad 70 proc. studentów otrzymuje stypendia od swojego rządu lub innej instytucji publicznej bądź prywatnej. Dla Polaków pełne finansowanie studiów dostępne jest w formie ogólnego stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stypendium dla historyków lub przedstawicieli pokrewnych dyscyplin oraz stypendium dla osób zainteresowanych Europejską Polityką Sąsiedztwa). Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.

Stypendium pokrywa m.in. wspomniane dwa wyjazdy studyjne, wyrównawcze kursy językowe przed rozpoczęciem roku akademickiego, zakwaterowanie na kampusie wraz z pełnym wyżywieniem, ubezpieczenie, jak również dostęp do podstawowych usług ambulatoryjnych w ramach prywatnej opieki medycznej.

Absolwenci Kolegium

Blisko 25 proc. absolwentów znajduje zatrudnienie w instytucjach Unii Europejskiej, ale to tylko jedna z możliwych ścieżek kariery. Pozostali podejmują pracę w administracji publicznej, dyplomacji oraz w organizacjach międzynarodowych i pozarządowych. Niektórzy decydują się też na karierę naukową lub w sektorze prywatnym.

Aplikować do Kolegium Europejskiego można tutaj. Zachęcamy też do śledzenia Kolegium na Twitterze i LinkedInie.

Ryszard Budkiewicz

Podziel się

Wiadomość