Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” bez pieniędzy na działalność w 2022 r. Potrzebuje wsparcia

Fot. Sasha Freemind / Unsplash

Na zapewnienie stabilnej, podstawowej działalności potrzeba 9000 zł miesięcznie. Osiągnięto 15 proc. tej kwoty.

Inicjatywa „Zranieni w Kościele”, wspierająca osoby dotknięte przemocą w Kościele, funkcjonuje od marca 2019 roku dzięki dobrowolnym darowiznom. Pieniądze, którymi dysponuje w tej chwili (łącznie z przewidywanymi wpłatami od stałych darczyńców), wystarczą na prowadzenie działalności w obecnej formie jedynie do końca tego roku.

Wesprzyj Więź.pl

Choć – jak podkreślają jej przedstawiciele – Inicjatywa będzie istniała tak długo, jak długo będzie to potrzebne z uwagi na dobro osób skrzywdzonych, to jednak zakres i forma jej działań zależne są od osób wspierających.

Od czerwca tego roku Inicjatywę wspierają patroni, czyli osoby deklarujące stałe, comiesięczne wpłaty, za pośrednictwem serwisu Patronite.pl. W tym momencie jest to 39 osób wpłacających 1390 zł miesięcznie. Dodatkowo pieniądze na działalność „ZwK” wpływają również bezpośrednio na konto Inicjatywy. W czerwcu i lipcu było to odpowiednio 2990 zł i 2785 zł, w kolejnych miesiącach nastąpił istotny wzrost tego rodzaju wsparcia – na konto wpłynęło odpowiednio: 4115 zł, 4755 zł i 4125 zł.

– Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na prośbę o dołączenie do grona Patronów „ZwK” oraz finansowe wsparcie Inicjatywy bezpośrednio na nasze konto. Z naszych doświadczeń wynika, że na zapewnienie stabilnej, podstawowej działalności potrzebujemy 9000 zł miesięcznie. Dziś mamy 15 proc. tej kwoty, a więc wciąż jesteśmy daleko od sumy, która pokrywałaby koszty działalności w 2022 r. Na pewno nie ograniczymy podstawowej działalności, ale w tej sytuacji nie wykluczamy, że będziemy musieli sięgnąć po inne sposoby finansowania – mówi Katarzyna Sroczyńska, rzeczniczka Inicjatywy „Zranieni w Kościele”.

Praca Inicjatywy opiera się głównie na aktywności społecznej – większość zespołu pracuje pro bono. Z pieniędzy otrzymywanych od darczyńców opłacana jest podstawowa działalność: organizacja cotygodniowych dyżurów telefonu wsparcia, praca psychoterapeutek i psychoterapeutów podczas dyżurów, wynagrodzenie koordynatorki Inicjatywy, wynagrodzenie asystentki osób skrzywdzonych oraz działania promocyjne, dzięki którym możliwe jest dotarcie z informacją o istnieniu telefonu wsparcia do większej liczby osób. Dotychczas w realizacji trzech dodatkowych projektów (grupa wsparcia, druk plakatów informujących o Inicjatywie, interwencja kryzysowa po ogłoszeniu raportu komisji dominikańskiej) „ZwK” skorzystało z grantów Fundacji Świętego Józefa KEP.

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” to istniejący od marca 2019 r. telefon zaufania i katolickie środowisko wsparcia dla osób dotkniętych przemocą ̨seksualną w Kościele. Została uruchomiona w marcu 2019 r. przez świeckich katolików z warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, Laboratorium „Więzi” i Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu. Podczas ponad 150 dyżurów telefonu wsparcia psychoterapeuci i psychoterapeutki odebrali 418 telefonów od osób dotkniętych przemocą, głównie seksualną, ale także psychiczną i ekonomiczną, w Kościele.

Wesprzeć Inicjatywę można poprzez:

Wesprzyj Więź

– stałe wpłaty poprzez serwis Patronite.pl:  patronite.pl/zwk

– wpłaty na konto bankowe Inicjatywy, nr konta: 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708, tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe – Zranieni w Kościele

W razie pytań przedstawiciele Inicjatywy proszą o kontakt mailowy (media@zranieni.info) lub telefoniczny (500 236 269) z rzeczniczką prasową, Katarzyną Sroczyńską.

Zranieni w Kościele

Podziel się

6
Wiadomość

To akurat bardzo proste. Jak już wielokrotnie wyjaśnialiśmy, dotychczasowy system finansowania działań ZwK, oparty wyłącznie na indywidualnych wpłatach ludzi dobrej woli, jest efektem suwerennej decyzji Zespołu Koordynacyjnego ZwK podjętej na początku naszego działania. Jako oddolna inicjatywa katolików świeckich chcieliśmy nie korzystać z grantów instytucjonalnych – ani kościelnych, ani państwowych. Do tej pory nie występowaliśmy zatem do Fundacji Świętego Józefa o finansowanie bieżącej działalności ZwK.
Natomiast ilekroć Inicjatywa ZwK występowała do FŚJ o wsparcie specjalnych projektów (grupa wsparcia, druk plakatów czy specjalne dyżury interwencyjne po ogłoszeniu raportu dominikańskiego), otrzymywaliśmy granty z fundacji.
Jak wyjaśnia nasza rzeczniczka, ten system finansowania może ulec zmianie: “Na pewno nie ograniczymy podstawowej działalności, ale w tej sytuacji nie wykluczamy, że będziemy musieli sięgnąć po inne sposoby finansowania”.
Gdyby ZwK powstała za pieniądze KEP, wiele osób nie miałoby do nas zaufania. Tego typu inicjatywa społeczna powinna być na starcie wolontariacka, a później mieć społeczne finansowanie. Natomiast obecnie najwidoczniej osoby wpłacające uznały, że tę decyzję można już zmienić. Inicjatywa ZwK wystarczająco udowodniła niezależność, więc nie musi się obawiać takich zarzutów.