Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Episkopat sprzeda dobra kościelne, by wypłacić odszkodowania skrzywdzonym. We Francji

Abp Éric de Moulins-Beaufort, przewodniczący francuskiego episkopatu. Fot. Peter Potrowl / Wikimedia Commons

Biskupi zobowiązali się też do podpisania w swoich diecezjach protokołu o współpracy z miejscową prokuraturą.

W poniedziałek zakończyło się zgromadzenie plenarne Konferencji Episkopatu Francji, które obradowało w Lourdes.

Francuscy biskupi przyjęli na nim szereg szczegółowych decyzji, będących odpowiedzią na raport Niezależnej Komisji ds. Wykorzystywania Seksualnego w Kościele (CIASE). Z opublikowanego 5 października dokumentu wynika, że w latach 1950-2020 we Francji 216 tys. osób zostało seksualnie wykorzystanych przez księży, zakonników lub zakonnice. Liczba ta wzrasta do 330 tys., jeśli uwzględni się skrzywdzonych przez świeckich pracujących w instytucjach Kościoła katolickiego. W ciągu minionych 70 lat około 3 tys. kapłanów i zakonników dopuściło się nadużyć seksualnych względem osób małoletnich.

Teraz na szczeblu krajowym biskupi przekształcili istniejącą od marca br. instytucję odszkodowawczą w Niezależny Krajowy Organ ds. Uznania i Zadośćuczynienia (INIRR), dysponujący „koniecznymi środkami finansowymi”. Na jego czele stanęła prawniczka Marie Derain de Vaucresson z Ministerstwa Sprawiedliwości, w latach 2011-2014 rzeczniczka praw dziecka.

Aby wypłacić odszkodowania, biskupi postanowili o zbyciu, w razie potrzeby, majątku nieruchomego i ruchomego należącego do CEF i do diecezji. Możliwe będzie także zaciągnięcie na ten cel pożyczki.

Episkopat wystosował też prośbę do papieża Franciszka o wysłanie do Francji wizytacji, która miałaby dokonać oceny posługi biskupów w dziedzinie ochrony małoletnich i, jeśli to konieczne, o podjęcie wynikających z wizytacji decyzji.

Na zebraniu plenarnym powołano dziewięć grup roboczych, z udziałem świeckich, diakonów, księży, osób konsekrowanych, biskupów, a także skrzywdzonych, które to grupy do wiosny 2023 roku mają wypracować konkretne propozycje w następujących dziedzinach: dzielenie się dobrymi praktykami w obliczu zgłaszanych przypadków wykorzystywania seksualnego; spowiedź i towarzyszenie duchowe; towarzyszenie oskarżonym księżom; rozeznawanie powołania i formacja przyszłych księży; towarzyszenie posłudze biskupów; towarzyszenie posłudze księży; sposób włączania wiernych świeckich w prace konferencji biskupów; analiza przyczyn przemocy seksualnej w Kościoła; środki czujności i kontroli nad stowarzyszeniami wiernych prowadzących życie wspólnotowe i wszelkimi grupami opierającymi się na szczególnym charyzmacie.

Biskupi postanowili przeprowadzić zewnętrzny audyt „komórek słuchania skrzywdzonych”, mający doprowadzić do stworzenia wspólnej dla nich karty i sposobów ich regularnej ewaluacji, dokonywanej przez Radę CEF ds. Zapobiegania i Walki z Pedofilią (CPLP).

Wszystkie osoby pracujące w duszpasterstwie z małoletnimi (świeccy, osoby konsekrowane, księża) mają być regularnie weryfikowane pod kątem ewentualnej przeszłości kryminalnej.

Dla francuskich księży (diecezjalnych i zakonnych) powstanie jeden ogólnokrajowy wzór celebretu [dokumentu upoważniającego do sprawowania sakramentów na terenie innej diecezji – KAI], regularnie aktualizowany i zawierający informację o prawie do spowiadania.

Episkopat chce, by we władzach każdego seminarium duchownego i domu formacyjnego znalazła się przynajmniej jedna kobieta z prawem głosu.

Francuscy hierarchowie zlecili CPLP stworzenie krajowej bazy środków zapobiegania pedofilii w diecezjach, ruchach i wspólnotach (rozmieszczenie pomieszczeń, obowiązkowa formacja, ocena, regulamin), co doprowadzić ma do powstania krajowej karty dobrego postępowania w ochronie małoletnich.

Ponadto specjalistyczna firma dokona „oceny ryzyka”, która będzie aktualizowana, i przedstawi odpowiadający temu ryzyku system środków zapobiegawczych.

Wszystkie komisje i rady CEF będą złożone z biskupów i „innych członków ludu Bożego”.

Sami biskupi zobowiązali się do podpisania w swoich diecezjach protokołu o współpracy z miejscową prokuraturą.

Podjęli też decyzję o utworzeniu ogólnokrajowego kanonicznego trybunału karnego. Zaaprobowali jego statuty w pierwszej instancji, która rozpocznie działalność 1 kwietnia 2022 roku.

Przed każdym zgromadzeniem plenarnym CEF jej komisja doktrynalna ma złożyć sprawozdanie z postępu swoich prac nad zagadnieniami doktrynalnymi wskazanymi w raporcie CIASE (moralność seksualna, antropologia, kapłaństwo służebne, instrumentalizacja słowa Bożego, rozróżnienie między władzą wynikającą ze święceń i władzą rządzenia itd.), opierając się o kompetencje uniwersytetów katolickich.

Wesprzyj Więź

Wreszcie biskupi zwrócili się do rady CEF ds. prawnych o sprecyzowanie i przedstawienie na zgromadzeniu plenarnym w marcu 2022 roku zaleceń raportu CIASE, które wymagają przedłożenia do zatwierdzenia Stolicy Apostolskiej.

KAI, DJ

Przeczytaj też: Zostały zgliszcza. Kościół po francuskim raporcie o wykorzystywaniu seksualnym

Podziel się

2
Wiadomość

Jestem wdzieczny biskupom francuskim, ze potrafili sie wzniesc ponad struktury sitwy, omerty i mafijnych powiazan miedzy soba. Teraz mozna ich postawic wszystkim biskupom na swiecie ( a przede wszystkim naszym 😉 ) jako wzor do nasladowania.