Wiosna 2024, nr 1

Zamów

„Nie zgadzamy się na taki niecywilizowany sposób manifestowania poglądów”

Młodzież Wszechpolska wysypała gruz przed ambasadą Izraela i umieściła tabliczkę „Oto wasze mienie!”. Warszawa, 30 czerwca 2021. Fot. Młodzież Wszechpolska

Chrześcijańscy członkowie instytucji dialogu chrześcijańsko-żydowskiego apelują do władz po akcji Młodzieży Wszechpolskiej przed ambasadą Izraela.

W ubiegłą środę działacze Młodzieży Wszechpolskiej wysypali gruz przed ambasadą Izraela i umieścili tabliczkę „Oto wasze mienie!”. Oświadczenie w tej sprawie wydali dziś chrześcijańscy członkowie instytucji dialogu chrześcijańsko-żydowskiego – Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze”. Zwracają się „do władz Polski o stanowcze potępienie nikczemnego czynu i wyciągnięcie prawnych konsekwencji wobec organizatorów incydentu”.

Wesprzyj Więź.pl

Oświadczenie w sprawie incydentu przed Ambasadą Izraela

Jako chrześcijanie i Polacy solidaryzujemy się ze stanowiskiem Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha i Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, potępiającym prowokacyjny incydent Młodzieży Wszechpolskiej przed Ambasadą Izraela w Warszawie, który miał miejsce 30 czerwca 2021 r. 

To haniebne wydarzenie bije w pamięć o milionach pomordowanych w Zagładzie żydowskich obywateli naszego kraju. Nie zgadzamy się na taki niecywilizowany sposób manifestowania poglądów, który urąga czci ofiar Zagłady. Podważa on również wieloletnie działania na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i polsko-izraelskiego. Od symbolicznych aktów agresji i wyrzucania gruzu na chodnik już tylko niewielki krok do rzucania kamieniami w okna i w ludzi.

Dla nas jako Polaków i chrześcijan obowiązkiem jest pamięć o pomordowanych Żydach, naszych współobywatelach. Godzenie w tę pamięć oraz „antyjudaizm i antysemityzm są grzechem przeciwko miłości bliźniego” (list pasterski Episkopatu Polski z okazji 50. rocznicy „Nostra aetate”, 2015).

Wesprzyj Więź

Dlatego zwracamy się do władz Polski o stanowcze potępienie nikczemnego czynu i wyciągnięcie prawnych konsekwencji wobec organizatorów incydentu przed Ambasadą Izraela w Warszawie.

Przeczytaj także: Jak się rodził polski nowoczesny antysemityzm

JH

Podziel się

3
1
Wiadomość

Spokojnie, to tylko ciąg dalszy (konsekwencja) “happeningów” pod kościołami urządzanymi przez lewicę przy akceptacji liberalnych mediów jesienią ub. roku. Gdyby sygnatariusze protestowali wtedy, mieliby dziś prawo domagać się ochrony dla ambasady Izraela traktowanej niczym kościół. Barbarię to trzeba odpierać na dalekich rubieżach, a nie dopiero gdy do ciebie dotrze.

A skąd Pana pomysł, że wiążę sygnatariuszy z liberalnymi mediami?
Ale do zarzutu, że zarzucam sygnatariuszom traktowanie ambasady Izraela niczym kościoła podtrzymuję. Gdyby wysypali ten gruz na wysypisku gruzu, chyba by nie protestowano. Godnym napiętnowania byłoby wysypanie gruzu przed cmentarzem żydowskim lub synagogą. Jeżeli ktoś również piętnuje wysypanie gruzu przed budynkiem ambasady, to mam prawo domyślać się, że bierze go za sacrum. Protest tego rodzaju manifestacji wziął się chyba od rolników francuskich wysypujących zbiory, do których im Europa za mało ich zdaniem dopłacała, a skończyło się na wylewaniu gnojówki pod budynkami urzędowymi. Obyczaje te rozlazły się po Europie i nikt nie protestuje, więc dlaczego ten protest miałby być traktowany inaczej? Chyba, że sygnatariuszom nie chodzi o zakazanie prostackiego, wymuszanego przez media szukające “mięsa” sposobu przebicia się w przestrzeni publicznej, tylko o zakazanie głoszenia poglądów przeciwnych niż ich własne?

Jest w sumie spora zgoda pomiędzy Wszechpolakami a Panstwem Izrael, obie strony uważają przedwojennego Polaka wyznania Mojżeszowego za byt nieistniejący. Trudne zadanie dla Rady, bo konfrontować trzeba by się z obiema stronami.

Wszechpolacy i Państwo Izraela reprezentują nacjonalizmy. Atak na ambasadę RP w Telawiwie w 2018 r. spotkał się z umiarkowanym
zrozumieniem w prasie izraelskiej (w polskich mediach liberalnych również).

Czytając ów apel odnoszę wrażenie że jego sygnatariuszom nie przeszkadza pryzma gruzu ale poglądy tych którzy ją usypali.Im oraz “Więzi” przypominam że prawo do wyrażania swoich poglądów i opinii oraz prawo do demonstracji zapisane są w Konstytucji RP i Konwencji o Ochronie Praw Podstawowych. Czymś niewłaściwym delikatne mówiąc jest kwestionowanie tychże praw przez przez PRCh i Ż