Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Stolica Apostolska ukarała bp. Regmunta za tuszowanie pedofilii

Bp Stefan Regmunt. Fot. Stiopa / Wikimedia Commons

Emerytowany biskup zielonogórsko-gorzowski otrzymał zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek celebracjach lub spotkaniach publicznych na terenie diecezji; zakaz udziału w gremiach Konferencji Episkopatu Polski oraz nakaz „finansowego uczestnictwa – z prywatnych środków – w wydatkach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej związanych z przeciwdziałaniem wykorzystaniu seksualnemu małoletnich”.

Abp Wojciech Polak, delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, przekazał dziś Katolickiej Agencji Informacyjnej komunikat. Wynika z niego, że Stolica Apostolska przeprowadziła postępowanie w sprawie sygnalizowanych zaniedbań bp. Stefana Regmunta. Chodzi o wykorzystanie seksualne osób małoletnich przez dwóch podległych mu księży diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Wesprzyj Więź.pl

Bp Regmunt – na podstawie przepisów prawa kanonicznego i motu proprio „Vos estis lux mundi” – otrzymał zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek celebracjach lub spotkaniach publicznych na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej; zakaz udziału w gremiach Konferencji Episkopatu Polski oraz nakaz „finansowego uczestnictwa – z prywatnych środków – w wydatkach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej związanych z przeciwdziałaniem wykorzystaniu seksualnemu małoletnich”.

Pełny komunikat:

Wypełniając prośbę Stolicy Apostolskiej informuję, że działając na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i motu proprio Papieża Franciszka „Vos estis lux mundi”, Stolica Apostolska – w następstwie formalnych zgłoszeń – przeprowadziła postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań bp. Stefana Regmunta w sprawie wykorzystania seksualnego osób małoletnich przez dwóch kapłanów diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

W wyniku zakończonego dochodzenia Stolica Apostolska podjęła w stosunku do bp. Stefana Regmunta następujące decyzje:

1. Zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek celebracjach lub spotkaniach publicznych na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej;

2. Zakaz udziału w gremiach Konferencji Episkopatu Polski;

3. Nakaz finansowego uczestnictwa – z prywatnych środków – w wydatkach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej związanych z przeciwdziałaniem wykorzystaniu seksualnemu małoletnich.

Wojciech Polak, arcybiskup metropolita gnieźnieński, prymas Polski, delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży

Warszawa, dnia 25 czerwca 2021 r.

Nie załatwił sprawy

Stolica Apostolska nie precyzuje, o zaniedbania których księży chodzi, opinia publiczna wie o jednym. W październiku 2020 r. w „Dużym Formacie” ukazał się reportaż Marcina Wójcika, który ustalił, że bp Regmunt „nie zapisał w dokumentach diecezjalnych i nie zgłosił do watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary oskarżenia o molestowanie pod adresem księdza Stanisława R., byłego dyrektora administracyjnego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu, a następnie proboszcza parafii w Witnicy. W 2014 r. w liście do biskupa o molestowaniu w 1981 r., gdy miał 13 lat, zawiadomił Dariusz Badowski. Spotkał się również z biskupem osobiście”.

Hierarcha obiecał, że załatwi sprawę. Jakiś czas później napisał jednak, że „z punktu widzenia prawa kościelnego sprawa jest przedawniona”.

Dziesięć lat później ofiarą ks. Stanisława R. padł 11-letni wówczas Andrzej. Tę sprawę do Kongregacji Nauki Wiary zgłosił bp Tadeusz Lityński, który kieruje diecezją zielonogórsko-gorzowską od 2015 r.

Kim jest bp Regmunt?

Stefan Regmunt urodził się 20 czerwca 1951 r. w Krasnymstawie. W 1969 r. rozpoczął studia w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. W 1976 r. ukończył studia na tamtejszym Papieskim Wydziale Teologicznym, uzyskując tytuł magistra teologii z zakresu liturgiki.

Święcenia kapłańskie otrzymał 29 maja 1976 r. w Archikatedrze Wrocławskiej z rąk kard. Henryka Gulbinowicza. Odbył studia specjalistyczne z zakresu psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył obroną pracy doktorskiej.

W latach 1986-1992 pełnił funkcje prefekta i wicerektora Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. W tym okresie sprawował również funkcję diecezjalnego dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych oraz delegata biskupa diecezjalnego ds. misji.

Po ustanowieniu diecezji legnickiej w 1992 r. został mianowany proboszczem parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Legnicy. Po erygowaniu 25 marca 1993 r. Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej biskup legnicki Tadeusz Rybak powołał go na stanowisko rektora. Ks. Regmunt prowadził jednocześnie zajęcia dydaktyczne ze studentami, wykładając psychologię w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej i Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz Diecezjalnym Kolegium Teologicznym w Legnicy. W latach 1992-1994 pełnił funkcję dyrektora Studium Katechetycznego w Legnicy.

3 grudnia 1994 r. Jan Paweł II ustanowił go biskupem pomocniczym diecezji legnickiej. Jego motto stanowią słowa: Servire in caritate (Służyć w miłości).

W latach 1996-2005 był delegatem episkopatu Polski ds. powołań oraz członkiem Komisji Charytatywnej KEP i przewodniczącym Sekcji Osób Niepełnosprawnych w tejże Komisji. W 2007 r. powierzono mu funkcję przewodniczącego Zespołu ds. Służby Zdrowia działającego w strukturze Konferencji Episkopatu Polskiego.

Benedykt XVI 29 grudnia 2007 r. mianował go biskupem zielonogórsko-gorzowskim.

Wesprzyj Więź

28 kwietnia 2015 r. złożył na ręce papieża Franciszka prośbę o zwolnienie z urzędu biskupa diecezjalnego. Powodem prośby był stan zdrowia, domagający się podjęcia natychmiastowego leczenia.

Przeczytaj też: Jestem rozczarowany polityką personalną Franciszka w polskim Kościele i tanim miłosierdziem Watykanu

KAI, DJ

Podziel się

3
Wiadomość