Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Państwowa Komisja ds. Pedofilii: Dzieci wykorzystane seksualnie nie mają specjalistycznego wsparcia

Wsparcie psychiatryczne czy psychologiczne w postępowaniach ma tylko od 6 do 14 proc. pokrzywdzonych małoletnich – wynika z analizy akt zakończonych postępowań sądowych, przeprowadzonej przez Państwową Komisję ds. Pedofilii.

Dzieci wykorzystane seksualnie przeważnie nie mają wsparcia psychologa, psychiatry czy seksuologa na etapie postępowań prokuratorskich. Z kolei sprawcy przestępstw pedofilskich w cyberprzestrzeni nie są konsultowani seksuologicznie pod kątem ryzyka ponownego popełnienia czynów – to kolejne wstępne wnioski z przeprowadzonej przez Państwową Komisję ds. Pedofilii analizy akt zakończonych postępowań sądowych (wcześniej, w maju, komisja informowała o zbyt łagodnych karach dla sprawców i słabym nadzorze nad skazanymi).

„Objęcie pokrzywdzonych dzieci i młodzieży opieką psychologa czy psychiatry na etapie postępowań przygotowawczych (prokuratorskich) jest szczególnie ważne. Może uchronić dziecko przed powtórnym zranieniem oraz wycofaniem informacji o przestępstwie. Są to istotne czynniki, mające znaczenie w trakcie składania przez osobę małoletnią zeznań. Ze zgromadzonych w badaniu danych wynika, że wsparcie psychiatryczne czy psychologiczne w postępowaniach ma tylko od 6 do 14 proc. pokrzywdzonych małoletnich” – czytamy na stronie komisji.

Zdaniem tego gremium kluczowe jest również właściwe diagnozowanie sprawców przestępstw seksualnych. „Z badań Państwowej Komisji ds. Pedofilii wynika, że w sprawach przestępstw internetowych brakuje zasięgania opinii biegłych seksuologów, oceniających zachowanie sprawcy gromadzącego pornografię dziecięcą. W efekcie sąd przy wymierzaniu kary nie dysponuje informacją co do przyszłego zagrożenia ze strony sprawcy. Opinia seksuologa pomaga w zastosowaniu adekwatnych kar i środków resocjalizacyjnych czy terapeutycznych, które mogą zmniejszać ryzyko recydywy. Rodzaj kary w sprawach wykorzystania seksualnego małoletnich powinien być pochodną nie tylko rodzaju, ciężaru przestępstwa, ale też profilu sprawcy” – piszą członkowie komisji.

Z ich ustaleń dowiadujemy się, że sądy rzadko zalecają czy zobowiązują sprawców do podjęcia terapii, w szczególności terapii uzależnienia od alkoholu. Tymczasem, jak czytamy na stronie, „zdecydowana większość sprawców – 80 proc. w badanych przez Komisję sprawach – popełnia czyn pod wpływem alkoholu lub jest uzależnionych”.

Badanie zjawiska pedofilii w Polsce zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie 669 tomów akt z 262 prawomocnie zakończonych skazaniem postępowań sądowych, z lat 2017-20. Dane zostały zebrane według szczegółowych kwestionariuszy. Badania są kontynuowane.

Wesprzyj Więź

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem raportu Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Publikacja zaplanowana jest na koniec lipca.

Przeczytaj też: Pedofile. Kim są, dlaczego krzywdzą

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość