Zima 2021, nr 4

Zamów

Państwowa Komisja ds. Pedofilii: Dzieci wykorzystane seksualnie nie mają specjalistycznego wsparcia

Wsparcie psychiatryczne czy psychologiczne w postępowaniach ma tylko od 6 do 14 proc. pokrzywdzonych małoletnich – wynika z analizy akt zakończonych postępowań sądowych, przeprowadzonej przez Państwową Komisję ds. Pedofilii.

Dzieci wykorzystane seksualnie przeważnie nie mają wsparcia psychologa, psychiatry czy seksuologa na etapie postępowań prokuratorskich. Z kolei sprawcy przestępstw pedofilskich w cyberprzestrzeni nie są konsultowani seksuologicznie pod kątem ryzyka ponownego popełnienia czynów – to kolejne wstępne wnioski z przeprowadzonej przez Państwową Komisję ds. Pedofilii analizy akt zakończonych postępowań sądowych (wcześniej, w maju, komisja informowała o zbyt łagodnych karach dla sprawców i słabym nadzorze nad skazanymi).

„Objęcie pokrzywdzonych dzieci i młodzieży opieką psychologa czy psychiatry na etapie postępowań przygotowawczych (prokuratorskich) jest szczególnie ważne. Może uchronić dziecko przed powtórnym zranieniem oraz wycofaniem informacji o przestępstwie. Są to istotne czynniki, mające znaczenie w trakcie składania przez osobę małoletnią zeznań. Ze zgromadzonych w badaniu danych wynika, że wsparcie psychiatryczne czy psychologiczne w postępowaniach ma tylko od 6 do 14 proc. pokrzywdzonych małoletnich” – czytamy na stronie komisji.

Zdaniem tego gremium kluczowe jest również właściwe diagnozowanie sprawców przestępstw seksualnych. „Z badań Państwowej Komisji ds. Pedofilii wynika, że w sprawach przestępstw internetowych brakuje zasięgania opinii biegłych seksuologów, oceniających zachowanie sprawcy gromadzącego pornografię dziecięcą. W efekcie sąd przy wymierzaniu kary nie dysponuje informacją co do przyszłego zagrożenia ze strony sprawcy. Opinia seksuologa pomaga w zastosowaniu adekwatnych kar i środków resocjalizacyjnych czy terapeutycznych, które mogą zmniejszać ryzyko recydywy. Rodzaj kary w sprawach wykorzystania seksualnego małoletnich powinien być pochodną nie tylko rodzaju, ciężaru przestępstwa, ale też profilu sprawcy” – piszą członkowie komisji.

Z ich ustaleń dowiadujemy się, że sądy rzadko zalecają czy zobowiązują sprawców do podjęcia terapii, w szczególności terapii uzależnienia od alkoholu. Tymczasem, jak czytamy na stronie, „zdecydowana większość sprawców – 80 proc. w badanych przez Komisję sprawach – popełnia czyn pod wpływem alkoholu lub jest uzależnionych”.

Badanie zjawiska pedofilii w Polsce zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie 669 tomów akt z 262 prawomocnie zakończonych skazaniem postępowań sądowych, z lat 2017-20. Dane zostały zebrane według szczegółowych kwestionariuszy. Badania są kontynuowane.

Czytasz Więź? Wspieraj od dziś

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem raportu Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Publikacja zaplanowana jest na koniec lipca.

Przeczytaj też: Pedofile. Kim są, dlaczego krzywdzą

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość

Dodaj komentarz

Twoje dane będą przetwarzane w celu publikacji komentarza, a ich administratorem będzie Towarzystwo Więź. Szczegóły: polityka prywatności.