Wiosna 2024, nr 1

Zamów

IPN wstrzymuje prace nad projektem obelisku w Otwocku

Od lewej: naczelny rabin Polski Michael Schudrich, Zbigniew Nosowski i prezes Towarzystwa Przyjaciół Otwocka Sebastian Rakowski. Marsz Pamięci i Modlitwy w 78. rocznicę zagłady gett w Otwocku, Falenicy i Rembertowie. Otwock, 19 sierpnia 2020. Fot. Więź

Decyzja zapadła w reakcji na wczorajszy artykuł Zbigniewa Nosowskiego na Więź.pl.

W reakcji na opublikowany wczoraj w portalu Więź.pl artykuł „Dzielenie Sprawiedliwych” wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Mateusz Szpytma poinformował telefonicznie Zbigniewa Nosowskiego – autora artykułu oraz przewodniczącego Społecznego Komitetu Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich – że zdecydował o wstrzymaniu prac nad pierwotnym projektem upamiętnienia w Otwocku dwóch księży Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Wesprzyj Więź.pl

W swoim wczorajszym tekście Nosowski informował, że IPN planuje pospieszne ustawienie w Otwocku obelisku upamiętniającego tylko dwóch spośród kilkudziesięciu miejscowych Sprawiedliwych wśród Narodów Świata – dwóch księży. „Mamy tu do czynienia z – inspirowanym potrzebami bieżącej polityki propagandowej – dzieleniem otwockich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata na równych i równiejszych. Ci równiejsi to oczywiście księża – komentował naczelny „Więzi”.

Przytaczał również list proboszcza otwockiej parafii św. Wincentego á Paulo ks. Bogdana Sankowskiego do prezydenta miasta Jarosława Margielskiego. „Może obecnie publiczne fundusze przeznaczone na wystawienie kamiennego pomnika dwóm księżom należałoby przeznaczyć – w porozumieniu z władzami miasta i autorami inicjatyw – na realizację któregoś z wcześniejszych pomysłów takich jak: nazwanie parku miejskiego imieniem Otwockich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata (propozycja Społecznego Komitetu Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich, odrzucona przez Radę Miasta Otwocka), utworzenie w parku miejskim Ogrodu lub Alei Sprawiedliwych (j.w.), nadanie placowi przed kościołem św. Wincentego á Paulo imienia ks. Ludwika Wolskiego (j.w.), utworzenie w innym miejscu w przestrzeni publicznej Lasu Pamięci Sprawiedliwych (propozycja Towarzystwa Przyjaciół Otwocka)? Takie formy mogą być o wiele czytelniejsze także z punktu widzenia edukacyjnego” – pisał ks. Sankowski.

Wiceprezes IPN podkreślił w dzisiejszej rozmowie z Nosowskim: – Z artykułu dowiedziałem się, że sprawa nie jest uzgodniona ze stroną społeczną. Był kontakt ze strony Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN tylko z władzami miasta. To za mało. Taka sprawa powinna być dobrze przedyskutowana i omówiona. IPN nie powinien stawiać pomnika w takich okolicznościach. Nie warto działać bez uzyskania konsensusu w tej sprawie. Również ograniczenie upamiętnienia do samych księży jest niewystarczające. Ponieważ napisy na obelisku nie zostały jeszcze wykute, można wstrzymać prace bez ponoszenia zbędnych kosztów.

Wesprzyj Więź

W imieniu kierownictwa IPN Mateusz Szpytma zaproponował rzeczowe omówienie istniejących projektów upamiętnienia osób ratujących Żydów w Otwocka podczas spotkania w formule „okrągłego stołu” z udziałem przedstawicieli trzech stron: społecznej, samorządowej i państwowej. Zbigniew Nosowski zadeklarował gotowość udziału w takich rozmowach w imieniu Społecznego Komitetu Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich.

Po zapoznaniu się z tą informacją gotowość do rozmów wyrazili również – cytowani we wczorajszym artykule Nosowskiego – prezes Towarzystwa Przyjaciół Otwocka Sebastian Rakowski i proboszcz otwockiej parafii św. Wincentego á Paulo ks. Bogdan Sankowski.

Przeczytaj także: Kiedy o jakiejś grupie słyszymy „oni są inni”, musimy walczyć z całej duszy. 78. rocznica zagłady otwockiego getta

Podziel się

8
1
Wiadomość

Szanowny Panie,
A teraz prosty test na czytanie ze zrozumieniem:
1. Czy księża Wolski i Raczkowski są upamiętnieni w Otwocku?
2. Jeśli tak, to w jaki sposób są upamiętnieni?
3. Jeśli tak, to jaka jest w tym upamiętnieniu rola redaktorów “Więzi”?

Z tresci artykułu nie wynika aby księża Raczkowski i Wolski byli upamiętnieniu w Otwocku.Wynika za to ze miasto w porozumieniu z IPN chciało wystawić im pomnik co wzburzyło re.Noskowskiego gdyż jego zdaniem należało upamiętnieniu nie tylko tych duchownych ale wszystkich pozostałych z Otwocka,czy coś przegapiłem ? Poglad red Z.N iz albo wszyscy albo nikt jakoś mnie nie przekonuje

Niestety, test niezaliczony.
Owszem, przegapił Pan znaczną (kluczową!) część pierwszego tekstu w tej sprawie – “Dzielenie Sprawiedliwych”.
Przykre to, że Pan przegapił, bo komentował Pan (i to dwukrotnie!) tamten tekst. A teraz się okazuje…
Zresztą nawet i w tym tekście znaleźć można stosowne fragmenty listu ks. dziekana Bogdana Sankowskiego.