Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Komisja ds. pedofilii po miesiącu pracy otrzymała 46 zawiadomień, sześć dotyczy duchownych

Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak i członkowie nowo powstałej państwowej komisji ds. pedofilii w Sejmie 24 lipca 2020 r. Pierwszy z prawej przewodniczący komisji Błażej Kmieciak. Fot. Aleksander Zieliński / Kancelaria Sejmu

20 spraw komisja przekazała do prokuratury.

W pierwszym miesiącu funkcjonowania państwowej komisji ds. pedofilii wpłynęło do niej 46 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i wniosków o monitorowanie postępowań, w tym sześć dotyczących osób duchownych – informuje dziś na swojej stronie komisja.

Zgłaszającymi są osoby mieszkające w Polsce, Szwecji i we Włoszech. Wśród zawiadomień najwięcej dotyczy bliskich pokrzywdzonym i spraw rozwodowych związanych z oskarżeniem jednego z małżonków o molestowanie seksualne dziecka. Wśród podejrzanych są zarówno ojcowie, jak i matki dzieci. Kilka spraw wymaga uzupełnienia dokumentów przez zgłaszających.

Zawiadomienia dotyczą także opiekunów w domach pomocy społecznej i wychowawców w internatach. W sześciu przypadkach mowa jest o duchownych – w jednym o duchownym, który miał ukrywać przypadki wykorzystywania seksualnego. Jedna sprawa dotyczy seksualnego nagabywania dziecka w internecie i jedna molestowania małoletniego przez małoletniego.

W jednym przypadku do komisji zgłosiła się osoba, która – jak twierdzi – jest bezpodstawnie podejrzana o czyn pedofilski. Trzy zawiadomienia pochodzą od osób duchownych. Komisja otrzymała ponadto jeden wniosek o przystąpienie do sprawy jako oskarżyciel posiłkowy.

20 spraw przekazano do prokuratur lokalnych lub do Prokuratury Krajowej. Do tej ostatniej komisja wystąpiła ponadto o przesłanie akt wszystkich umorzonych lub niepodjętych postępowań z pierwszego kwartału 2019 r. dotyczących seksualnego wykorzystania małoletniego. Analiza kolejnych kwartałów ubiegłego roku i minionych lat ma być prowadzona sukcesywnie.

Wesprzyj Więź

Członkowie komisji przeprowadzili kilkanaście rozmów z ze skrzywdzonymi – telefonicznych i osobistych – z udziałem prawnika i psychologa. Pracownicy urzędu rozmawiali również m.in. z przedstawicielami Inicjatywy „Zranieni w Kościele”.

Przeczytaj też: Czy komisja do spraw pedofilii się wykaże?

KAI, DJ

Zranieni w Kościele

Podziel się

3
Wiadomość