Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

Franciszek do patriarchy Bartłomieja: Tęsknimy do pełnej komunii między naszymi Kościołami

Patriarcha Bartłomiej i papież Franciszek podczas międzyreligijnego spotkania 20 października 2020 r. w Rzymie. Fot. Sant'Egidio

Prowadząc dialog teologiczny, osiągniemy jedność – pisze papież Franciszek w przesłaniu do patriarchy Bartłomieja, duchowego przywódcy prawosławia.

Dokument wręczył patriarsze Konstantynopola kard. Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Wraz z watykańską delegacją, do której dołączył nuncjusz apostolski w Turcji abp Paul F. Russell, uczestniczył on w Boskiej Liturgii sprawowanej w kościele św. Jerzego na Fanarze. Okazją było święto patronalne Patriarchatu Ekumenicznego – św. Andrzeja Apostoła.

Franciszek w przesłaniu przypomniał, że obok wyzwań związanych z pandemią świat musi walczyć z wojną. „Wszelkie inicjatywy podejmowane przez instytucje krajowe i międzynarodowe, mające na celu promowanie pokoju, są pożyteczne i konieczne, chociaż konflikty i przemoc nigdy nie ustaną, dopóki wszyscy ludzie nie osiągną głębszej świadomości, że jako bracia i siostry ponoszą wzajemną odpowiedzialność. W związku z tym Kościoły chrześcijańskie, wraz z innymi tradycjami religijnymi, mają przede wszystkim obowiązek dawać przykład dialogu, wzajemnego szacunku i praktycznej współpracy” – podkreślił.

Wesprzyj Więź.pl

Papież podziękował Patriarchatowi Ekumenicznemu za jego inicjatywy na rzecz jedności chrześcijan. Przypomniał, że równo sto lat temu w encyklice Świętego Synodu Patriarchatu Ekumenicznego, skierowanej do Kościołów na całym świecie, zabrzmiał apel o jedność w miłości i przezwyciężenie dzielących je sporów.

„Możemy dziękować Bogu, że relacje między Kościołem katolickim a Patriarchatem Ekumenicznym znacznie się rozrosły w ciągu minionego stulecia, chociaż nadal tęsknimy za przywróceniem pełnej komunii wyrażonej poprzez uczestnictwo w tym samym ołtarzu eucharystycznym” – przyznał Franciszek.

Podkreślił, że pomimo przeszkód jest przekonany o „podążaniu razem we wzajemnej miłości”. „Prowadząc dialog teologiczny, osiągniemy ten cel” – dodał. „Nadzieja ta opiera się na naszej wspólnej wierze w Jezusa Chrystusa, posłanego przez Boga Ojca, aby zgromadził wszystkich ludzi w jednym ciele oraz na kamieniu węgielnym jednego i świętego Kościoła, świętej świątyni Boga, w której wszyscy jesteśmy żywymi kamieniami, każdy według własnego szczególnego charyzmatu lub posługi udzielonych przez Ducha Świętego” – stwierdził papież.

Kościoły chrześcijańskie mają obowiązek dawać przykład dialogu i wzajemnego szacunku

papież Franciszek

Udostępnij tekst

Tradycja wysyłania przez papieża oficjalnej delegacji Kościoła katolickiego do Stambułu okazji święta św. Andrzeja (zwanego przez prawosławnych Pierwszym Powołanym) sięga 1969 r. Dwa lata wcześniej delegacja Patriarchatu Konstantynopola wzięła udział w obchodach święta patronalnego Kościoła w Rzymie – uroczystości św. Piotra i Pawła 29 czerwca.

Wymiana delegacji odbywa się regularnie niemal co roku, przy czym kilkakrotnie na ich czele stali zwierzchnicy obu Kościołów: Jan Paweł II odwiedził Stambuł w 1979 r. Benedykt XVI w 2006 r. zaś Franciszek w 2014 r. Natomiast do Rzymu przybywali od 1967 r. patriarchowie konstantynopolscy: Atenagoras, Dmitrios i Bartłomiej.

Wesprzyj Więź

W ubiegłym roku podczas wizyty w Rzymie delegacji z Konstantynopola Franciszek spontanicznie przekazał Bartłomiejowi relikwie św. Piotra, które do tej pory znajdowały się w prywatnej kaplicy papieża w Pałacu Apostolskim. Zaskoczony patriarcha nazwał wówczas ten gest „kamieniem milowym wzajemnego dialogu”.

Przeczytaj także: Bóg chce zjednoczenia katolików i prawosławnych

KAI, PTD

Podziel się

Wiadomość