Wiosna 2024, nr 1

Zamów

W Polsce powstała nowa diecezja greckokatolicka

Cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Matki Bożej w Olsztynie. Fot. Loraine90 / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Papież Franciszek ustanowił eparchię (diecezję) olsztyńsko-gdańską Kościoła greckokatolickiego w Polsce z siedzibą w Olsztynie. Jej pierwszym biskupem został ks. Arkadiusza Trochanowskiego.

Nowa jednostka administracyjna Kościoła greckokatolickiego w Polsce została utworzona poprzez wydzielenie terytorium od dotychczas działających w Polsce archieparchii przemysko-warszawskiej oraz eparchii wrocławsko-gdańskiej. Terytorium nowej eparchii pokrywa się z granicami rzymskokatolickich metropolii: warmińskiej, gdańskiej i białostockiej oraz diecezji płockiej z metropolii warszawskiej. 

Do czasu objęcia eparchii przez biskupa nominata Arkadiusza Trochanowskiego, administratorem apostolskim będzie metropolita przemysko-warszawski abp Eugeniusz Popowicz.

Wesprzyj Więź.pl

– To dobra wiadomość dla naszych wiernych. Rezydujący w Olsztynie biskup będzie miał bezpośredni kontakt z naszymi kapłanami i wiernymi na Warmii, Mazurach i Pomorzu. Cieszę się z tej decyzji papieża Franciszka, który pozytywnie odpowiedział na potrzeby duszpasterskie naszego Kościoła w Polsce – stwierdza arcybiskup Popowicz.

Biskup Włodzimierz Juszczak OSBM, dotychczasowy przełożony biskupa-nominata, ordynariusz nowej eparchii wrocławsko-koszalińskiej, podkreśla z kolei, że wybór ks. Trochanowskiego jest słuszny. – Ksiądz biskup nominat dał się poznać jako kapłan miłujący Boga i zaangażowany w dzieła ewangelizacyjne duszpasterz – zaznacza.

Przed nowym biskupem wiele trudnych zadań – będzie musiał od podstaw zorganizować kurię biskupią, powołać poszczególne organy, komisje, ustalić granice dekanatów. – Prośmy Pana Boga o pomoc i błogosławieństwo dla biskupa Arkadiusza w kierowaniu nowo utworzonej eparchii oraz posłudze pasterskiej – mówi abp Popowicz.

Nową diecezję grekokatolicką powołano w liturgiczne wspomnienie świętego męczennika Jozafata Kuncewicza.

W skład metropolii przemysko-warszawskiej, która obejmuje swym zasięgiem całą Polskę, od 25 listopada wchodzić będą trzy eparchie: archieparchia przemysko-warszawska, eparchia wrocławsko-koszalińska oraz eparchia olsztyńsko-gdańska. Tereny północne dotychczasowej archieparchii oraz część dotychczasowej eparchii wrocławsko-gdańskiej przeszły do nowo utworzonej eparchii olsztyńsko-gdańskiej. 

Wesprzyj Więź

Zmieniły się również obszary dotychczasowych eparchii. Wrocławsko-gdańska zmieniła swoją nazwę na wrocławsko-koszalińską, lecz jej siedziba pozostała niezmienna i jest nią Wrocław. Odtąd Archieparchia przemysko-warszawska obejmować będzie terytorium łacińskich metropolii: przemyskiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, warszawskiej (oprócz diecezji płockiej) oraz diecezji radomskiej (wchodzącej w skład metropolii częstochowskiej). 

Eparchia wrocławsko-koszalińska obejmować zaś będzie terytorium pokrywające się z granicami metropolii wrocławskiej, poznańskiej, szczecińsko-kamieńskiej, gnieźnieńskiej, katowickiej oraz częstochowskiej (bez diecezji radomskiej).

KAI, PTD

Podziel się

Wiadomość