Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Państwowa komisja do spraw pedofilii zaczyna przyjmować zgłoszenia

Błażej Kmieciak podczas odbierania zaświadczenia o wyborze na członka komisji ds. wyjaśniania przypadków pedofilii 24 lipca 2020 roku. Fot. Kancelaria Sejmu / Aleksander Zieliński

Od wtorku każda osoba, która wie o przypadku pedofilii albo o jej ukrywaniu, może złożyć wniosek do komisji o zbadanie sprawy – osobiście, mailem lub wysłać pocztą.

Państwowa komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 powstała w lipcu br. Jej przewodniczącym jest Błażej Kmieciak, doktor habilitowany nauk prawnych, socjolog prawa, bioetyk i pedagog specjalny. Oprócz niego w skład gremium weszli: Hanna Elżanowska, Andrzej Nowarski, Barbara Chrobak, Elżbieta Malicka, Justyna Kotowska i Agnieszka Rękas.

Wesprzyj Więź.pl

Celem komisji ma być wyjaśnianie przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich we wszystkich środowiskach społecznych. Jej zadaniem jest m.in. identyfikacja zaniedbań i zaniechań organów państwa, a także organizacji pozarządowych, podmiotów i instytucji prowadzących działalność edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną i związaną z kulturą fizyczną, wypoczynkiem i leczeniem.

Z komunikatu zamieszczonego na stronie komisji dowiadujemy się, że od od wtorku, 24 listopada, każda osoba, która wie o przypadku pedofilii albo o jej ukrywaniu, może złożyć wniosek o zbadanie tej sprawy.

„Wniosek do Państwowej Komisji ds. Pedofilii może złożyć każdy, kto wie o takim czynie. Nie tylko pokrzywdzony lub osoba dla niego najbliższa. Nie musi to być sprawa aktualna. Zgłoszenie dotyczyć może wydarzeń sprzed wielu lat” – czytamy.

Komisję można zawiadamiać nie tylko o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, ale także o tym, że jakieś osoby lub instytucje miały informacje o przestępstwie, ale nie podjęły działań albo starały się to ukryć.

Można także wystąpić do komisji z wnioskiem o monitorowanie postępowań prowadzonych przez policję, prokuraturę lub sądy. Ma prawo to zrobić każdy, nie tylko strona postępowania.

Złożenie wniosku (zgłoszenia) polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej organu.

Odpowiedni formularz należy wypełnić, wpisać swoje dane osobowe i kontakt do siebie, podać dane poszkodowanego i sprawcy, krótko opisać okoliczności sprawy (w miarę możliwości wskazać dowody, w tym świadków), podpisać formularz (ręcznie lub podpisem zaufanym ePUAP) i przekazać do komisji: na adres poczty elektronicznej (zgloszenie@pkdp.gov.pl) lub osobiście (po telefonicznym zapisaniu się na spotkanie – nr tel. 22 699 60 50 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15-16.15) albo za pośrednictwem poczty lub kuriera (na adres: Państwowa Komisja ds. Pedofilii, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa).

W sierpniu Kmieciak zapewniał w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że „każda sprawa, niezależnie z jakiego środowiska będzie pochodził sprawca, zostanie w komisji drobiazgowo prześwietlona i wyjaśniona”. Teraz ta sama deklaracja została teraz powtórzona na stronie kierowanej przez niego komisji.

Chęć współpracy z państwową komisją deklaruje od początku Kościół. – Gdy komisja faktycznie powstanie i zacznie działać, i gdy będą takie oczekiwania pod adresem Kościoła, to w miarę możliwości i posiadanych narzędzi będziemy z nią współpracować – mówił Katolickiej Agencji Informacyjnej w grudniu ub. roku abp Wojciech Polak, prymas Polski i delegat episkopatu ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Komisja ma być organem niezależnym od innych organów władzy państwowej. Jej członkiem nie mógł zostać poseł, senator, poseł do Parlamentu Europejskiego czy m.in. urzędnik samorządowy lub członek partii politycznej. W jej skład mogła natomiast zostać powołana osoba, która m.in. ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Ponadto posiada tytuł doktora habilitowanego lub tytuł profesora, jest nauczycielem akademickim oraz posiada wyższe wykształcenie prawnicze, medyczne, psychologiczne lub pedagogiczne, a także cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów były Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Sądownictwa, Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, Naczelna Izba Lekarska oraz Krajowa Izba Psychologów.

Wesprzyj Więź

O to, czy komisja wykaże się faktyczną niezależnością, pytał w lipcu Zbigniew Nosowski, naczelny kwartalnika „Więź”: „Trudno mi o nadzieję, że państwowa komisja ds. pedofilii odegra w Polsce ważną rolę społeczną – przede wszystkim dlatego, że uważnie obserwowałem historię jej (nie)powoływania” – przyznawał.

Zebraliśmy opinie na temat sposobów rozliczania przypadków pedofilii w Kościele i innych instytucjach. Można je przeczytać tutaj

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość