Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Jako duchowni powinniśmy jednoczyć ludzi. Naczelny rabin Polski pisze do prymasa

Michael Schudrich i abp Wojciech Polak. Fot. episkopat.pl

Niezależnie od wyznania lub jego braku, wszyscy jesteśmy dziećmi Boga i wspólnie odpowiadamy za nasz kraj – pisze Michael Schudrich. Abp Wojciech Polak odpowiada.

28 października naczelny rabin Polski Michael Schudrich napisał list do prymasa abp. Wojciecha Polaka, dotyczący protestów, które wybuchły w Polsce po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.

Wesprzyj Więź.pl

Rabin wyraził swoje głębokie zaniepokojenie „wypisywaniem na kilku kościołach graffiti oraz zakłócaniem nabożeństw, do czego doszło w ostatnim czasie”. „Tak jak należy szanować prawo ludzi do wyrażania swych poglądów i do protestowania, w równym stopniu szanować należy również świątynie” – podkreślił.

Zaznaczył jednocześnie, że niesprawiedliwe byłoby twierdzenie, że wszyscy protestujący „uczestniczyli w takich działaniach”, także ci, którzy „pokojowo wyrażali swój uprawniony, stanowczy sprzeciw wobec decyzji Trybunału Konstytucyjnego”.

„Jako duchowni winniśmy starać się jednoczyć ludzi. Winniśmy starać się czuć ból kobiet i mężczyzn, protestujących przeciwko błędnej, ich zdaniem, decyzji Trybunału. Duchowni, nawet ci, którzy się z tym zdaniem nie zgadzają, winni znaleźć sposób wczucia się w tych, którzy teraz protestują, skierować do nich swą miłość, jak naucza nas tego Biblia. Niezależnie od wyznania lub jego braku, wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, i wspólnie odpowiadamy za nasz kraj. Dla wzajemnego zrozumienia i szacunku nie ma alternatywy. Jest naszą biblijną moralną odpowiedzialnością, by zjednoczyć znów nasz kraj, szanując i kochając także tych, z którymi się nie zgadzamy” – napisał rabin Schudrich.

Jak dodał, „czasem nie wystarczy jedynie miłować pokój; czasem trzeba za nim biec. Teraz jest taki czas, i takie jest nasze wspólne zadanie”.

Wesprzyj Więź

Prymas odpowiedział wczoraj. W liście przyznał, że myśli rabina są mu „bardzo bliskie”, czego – jak zapewnił – dał wyraz nie raz w swoich wypowiedziach publicznych i listach pasterskich. „Sądzę, że w podobnym tonie, jak Pan może przeczytać, wypowiedziała się Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski” – przekonywał.

Abp Polak podkreślił – także „wobec duchownych i świeckich Kościoła katolickiego w Polsce” – znaczenie słów rabina o tym, że „niezależnie od wyznania lub jego braku, wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, i wspólnie odpowiadamy za nasz kraj”. „Szacunek dla ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci zobowiązuje nas bowiem nie tylko do jasnego stawania w obronie życia, ale także do troski o wszystkie wymiary ludzkiego życia, które domagają się wzajemnego zrozumienia, a także dialogu i szukania porozumienia ze wszystkimi” – napisał prymas.

DJ

Podziel się

Wiadomość