Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Rada IFiS PAN: Postępowanie władz KUL wobec ks. Wierzbickiego jest sprzeczne z zasadami wolności akademickiej

Ks. Alfred Wierzbicki, 2018. Fot. Adam Walanus / adamwalanus.pl

Kategorycznie sprzeciwiamy się pociąganiu do odpowiedzialności dyscyplinarnej za skorzystanie przez ks. Alfreda Wierzbickiego z jego prawa obywatelskiego do udzielenia poręczenia oraz za głoszenie poglądów, które są przedmiotem dyskusji na całym świecie – piszą członkowie Rady Naukowej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Dwa dni temu Kolegium Rektorskie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego poinformowało, że treść wypowiedzi medialnych księdza Alfreda Wierzbickiego, pracownika Katedry Etyki tej uczelni, zostanie przekazana do oceny Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Pracowników.

Wesprzyj Więź.pl

Władze KUL odcinają się od działań lubelskiego duchownego (w komunikacie nie podano jakich dokładnie), uznają je za „szkodzące misji” uczelni oraz apelują, by nie traktować ich jako stanowiska uniwersytetu.

Wczoraj na komunikat władz KUL zareagowała Rada Naukowa Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W uchwale zamieszczonej na stronie Instytutu czytamy, że Rada „wyraża zaniepokojenie działaniami władz KUL wobec ks. dr hab. Alfreda Wierzbickiego, profesora tej uczelni”.

„Rozumiejąc troskę o doktrynalną poprawność osób nauczających w KUL, kategorycznie sprzeciwiamy się pociąganiu do odpowiedzialności dyscyplinarnej za, po pierwsze, skorzystanie przez ks. dr hab. Alfreda Wierzbickiego z jego prawa obywatelskiego do udzielenia poręczenia zgodnie z kodeksem postępowania karnego, a po drugie, za głoszenie poglądów, które są przedmiotem dyskusji na całym świecie” – zaznaczają autorzy dokumentu.

„Postępowanie władz KUL jest sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami wolności akademickiej, zagwarantowanymi w Konstytucji RP i prawie o szkolnictwie wyższym” – czytamy w przyjętej uchwale.

– Głosowało ponad 30 osób, jedynie dwie-trzy były przeciw. Czuło się temperaturę zebrania, mimo że było online. Nie cyzelowaliśmy sformułowań. Czuliśmy, że trzeba się wypowiedzieć, odwołując się do wartości. Nasza uchwała jest wyrazem troski i moralnego wsparcia – tłumaczy prof. Joanna Kurczewska, członkini Rady Naukowej.

Jak słyszymy w sekretariacie Rady, uchwała przeszła większością głosów, ale Rada nie podaje szczegółów, nikt nie podpisywał się imiennie.

Wesprzyj Więź

Do Rady należą: dr hab. Katarzyna Andrejuk, dr hab. Ewa Bińczyk (UMK), prof. dr hab. Seweryn Blandzi, dr hab. Hanna Bojar, dr hab. Jagna Brudzińska, dr hab. Marcin Bukała, prof. dr hab. Małgorzata Czarnocka,  prof. dr hab. Stanisław Czerniak, prof. dr hab. Paweł Dybel, prof. dr hab. Barbara Engelking, dr hab. Danilo Facca, dr hab. Michał Fedorowicz, prof. dr hab. Tadeusz Gadacz, dr hab. Andrzej Gniazdowski, dr hab. Maria Gołębiewska, dr hab. Dorota Hall, prof. dr hab. Elżbieta Hałas (UW), dr hab. Krystyna Janicka, dr hab. Urszula Jarecka, prof. dr hab. Wiesława Kozek (UW), dr hab. Anna Kubiak, prof. dr hab. Joanna Kurczewska, dr hab. Andrzej Leder, prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka, prof. dr hab. Jacek Malinowski, prof. dr hab. Zbigniew Mikołejko, dr hab. Marcin Miłkowski, prof. dr hab. Józef Niżnik, dr hab. Agnieszka Nogal (UW), prof. dr hab. Mikołaj Olszewski, prof. dr hab. Antonina Ostrowska, dr hab. Hanna Palska, dr hab. Przemysław Parszutowicz, prof. dr hab. Andrzej Rychard, dr hab. Rafał Smoczyński, prof. dr hab. Marian Skrzypek, prof. dr hab. Kazimierz Słomczyński, dr hab. Paweł Sztabiński, dr hab. Franciszek Sztabiński, dr hab. Andrzej Waśkiewicz (UW), prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz (UW), prof. dr hab. Jerzy Wilkin (czł. rzecz. PAN), prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński (czł. koresp. PAN), prof. dr hab. Ryszard Wójcicki, prof. dr hab. Szymon Wróbel, dr hab. Dorota Zygmuntowicz.

Przeczytaj także komentarz Katarzyny Jabłońskiej „Miara Ewangelii”

DJ, JH

Podziel się

Wiadomość

Jasne.. A na innych uniwersytetach prześladuje się za krytykę lgbt. To jest prawdziwa wolność słowa i tolerancja! Jak Kali ukraść krowę to źle, ale jak Kalemu ukraść krowę to bardzo dobrze. Hipokryzja, bufonada i degrengolada!!

Niewątpliwie jesteśmy w Polsce świadkami definiowania katolickości. Stanowiska się polaryzują i wyraźnie widać podział na Kościół Franciszka i Kościół zakłamanych biskupów, hipokrytów radiomaryjnych i różnego rodzaju Czarnków, którzy w perfidny, instrumentalny sposób wykorzystują Kościół do politycznych celów.