Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Samotność polskiego papieża. O „Zatrutym źródle” Jerzego Kaliny inaczej

Jerzy Kalina, „Zatrute źródło”. Fot. Jakub Halcewicz

Jeśli stworzony przez Kalinę Jan Paweł II miałby być Mojżeszem przeprowadzającym jakiś nowy naród wybrany, czyli Polskę, przez Morze Czerwone, to nie ma on w sobie nic z mocarza. To Jan Paweł II sfrustrowany Polską.

Na dziedzińcu Muzeum Narodowego w Warszawie stanął pomnik papieża Jana Pawła II. Pośrodku basenu wypełnionego breją o kolorze niedojrzałej wiśni papież trzyma nad sobą kamień-meteoryt. Nie bardzo wiadomo, po co go trzyma. Żeby gdzieś zanieść, przenieść, położyć? A może żeby nim cisnąć w tę czerwoną kałużę? Przecież nie po to, by trzymać dla trzymania. To nie podnoszenie ciężarów.

Wesprzyj Więź.pl

Autor instalacji, Jerzy Kalina, nazwał ją „Zatrutym źródłem”. Co w tym źródle robi papież? I kto to źródło zatruł? Samo dzieło niestety na te pytania nie odpowiada. W materiałach muzeum można przeczytać: „W ujęciu Kaliny Jan Paweł II nie jest bezsilnym, starym człowiekiem przygniecionym meteorytem, lecz tytanem o nadludzkiej sile”. Tytan? A może wkurzony Mojżesz?

Z tej studni pijemy trucizny

Nie wiem, czy wymyślając tytuł, Kalina pamiętał o „Strumieniu” z  poematu „Tryptyk rzymski” Jana Pawła II. Druga część „Strumienia” zatytułowana jest właśnie „Źródło”. Papież pisze: „Jeśli chcesz znaleźć źródło, / musisz iść do góry, pod prąd. / Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj, / wiesz, że ono musi tu gdzieś być – / Gdzie jesteś, źródło?… Gdzie jesteś, źródło?”.

Ciekawe, że źródło jest nie tylko przedmiotem poszukiwań papieża, ale także jego rozmówcą. Nie pyta on „gdzie jest?”, ale „gdzie jesteś?”. Podmiotowi lirycznemu odpowiada cisza, która prowokuje do dalszych pytań o tajemnicę początku. W końcu papież zwraca się bezpośrednio: „Pozwól mi wargi umoczyć / w źródlanej wodzie / odczuć świeżość, ożywczą świeżość”. Cała rozmowa ze źródłem dokonuje się w dwóch kontekstach. Jednym jest zdumienie, które od chwili stworzenia pozostaje udziałem człowieka. Drugim – zmaganie, które towarzyszy poszukiwaniu źródła, a więc początków, genezy, owego „rodzaju”, który dał nazwę pierwszej księdze Biblii. Źródło to początek, czystość, życie, stworzenie, nieskazitelność, „woda żywa”, o którą Samarytanka prosi Jezusa.

Jerzy Kalina, „Zatrute źródło”
Jerzy Kalina, „Zatrute źródło”. Fot. Jakub Halcewicz

Zatruwanie źródeł, a właściwie studni, w których bije źródło, było jednym z najpierwotniejszych sposobów prowadzenia wojen. Zatruć wodę, źródło, studnię to de facto skazać człowieka na śmierć lub choćby chorobę. Metaforę zatrutej studni wykorzystał Jacek Malczewski w swoim cyklu pięciu płócien noszących ten sam tytuł – „Zatruta studnia”.

Obrazy te – czytane w kluczu symbolicznym – stały się natchnieniem dla Lucjana Rydla, który napisał do nich wierszowany komentarz. Motywem przewodnim jest historia Polski, która wyrosła „na ziemi praojców” jako „przeczysta krynica”. Niestety „studnię zatruła nam zła Upiorzyca”, „I odtąd, synowie nieszczęsnej Ojczyzny, / Od dziecka z tej studni pijemy trucizny”. Tekst Rydla pozbawia złudzeń co do przyszłych losów ojczystych: „A przyszłość? A młodzi?… Na studni cembrzynie / Dziewczątko niebożę usiadło, W jej żyłach z krwią razem trucizny jad płynie”.

Do motywu zatrutej studni powrócił jeszcze Jacek Kaczmarski, który w tekście napisanym w roku 1980 wydaje się podzielać fatalizm Rydla. Zdaje się, że są dwaj w nas Polacy. Jest taki, który „póki życia każdą chwilę strawi / Żeby zatrute źródło bólu zdławić”, ale też i ten, do którego poeta zwraca się słowami wyrzutu: „Nie wierzysz, uśmiech twoją twarz rozjaśnił / Bo tyś się dawno już z tej studni napił!”.

Krwi nie odmówi nikt

Myśli o Malczewskim, Rydlu i Kaczmarskim przyszły mi do głowy, gdy przeczytałem w materiałach prasowych: „instalacja z figurą papieża ciskającego głaz w czerwoną wodę nie jest pomnikiem, ma charakter efemeryczny, wpisuje się w nurt sztuki zwany site-specific. […] Dzieło należy zatem analizować w kontekście otaczającej je przestrzeni i architektury muzeum. Skrzydła gmachu tworzą wizualną ramę oraz kontekst historyczno-symboliczny, z którymi wchodzi ono w dialog. Sam tytuł, zobrazowana postać świętego trzymającego wielki głaz oraz czerwona woda w niecce fontanny, nawiązują do polskich mitów i symboli. Stawiają pytania o rolę sztuki, tradycji i pamięci”.

Muzeum to świątynia historii. Muzeum Narodowe to świątynia historii narodu. Tutaj otwiera się całe pole interpretacyjne.

Zatrute źródło bije na dziedzińcu Muzeum Narodowego, a nie gdzie indziej. Skoro przestrzeń instalacji stanowi jej ramę interpretacyjną, to nie ma innego kontekstu jak tylko historyczny, patriotyczny, ojczyźniany

Czyżby Kalina, który stał się artystą „dobrej zmiany”, wpadł w pułapkę, którą sam stworzył? Zatrute źródło bije na dziedzińcu Muzeum Narodowego, a nie gdzie indziej. Skoro przestrzeń, w której pojawiła się instalacja, stanowi jej istotną ramę interpretacyjną, to nie ma innego jak tylko historyczny, patriotyczny, ojczyźniany. To z tą ideą, którą ucieleśnia gmach muzeum, dialoguje artysta.

Nie da się w tym kontekście nie pomyśleć o czerwieni jako symbolu krwi, która wodę zatruwa, a nie ożywia. Krew i woda – pomieszane ze sobą – choć zdają się być symbolicznie piękne, nie są wcale życiodajne. Krew wodę zatruwa. Owszem, „krwi nie odmówi nikt”, tylko czy rzeczywiście zawsze daje ona życie?

Polski Mojżesz?

Pośród tej czerwieni staje papież z meteorytem nad głową. Nawiązanie do pracy Maurizio Cattelana jest zamierzone. Nic odkrywczego nie podpowie nam konfrontacja tych prac. To raczej istotne ograniczenie artystyczne niż dodatkowa wartość. Aby relacja do pracy „La Nona Ora” była czytelna, Kalina musiał użyć podobnego materiału co Cattelan. Skąd więc meteor nad głową papieża? Wstał z upadku i podniósł, by teraz cisnąć nim w narodowo-ojczyźnianą zatrutą studnię? Dokonał rewanżu na „lewackiej” sztuce?

Gdy zobaczyłem rzeźbę na dziedzińcu muzeum, postura Jana Pawła II, kształt jego rąk, pozycja, wygląd twarzy wywołały we mnie jeszcze jedno skojarzenie – z Mojżeszem rozbijającym tablice Dekalogu. „A Mojżesz zbliżył się do obozu i ujrzał cielca i tańce. Rozpalił się wówczas gniew Mojżesza i rzucił z rąk swoich tablice i potłukł je u podnóża góry” (Wj 32, 19). Spójrzmy choćby na obraz Rembrandta, który – jak chcą niektórzy – ukazuje Mojżesza w chwili gniewu na moment przed rzuceniem tablic o ziemię.

Łatwo robić rachunek sumienia innym i wskazywać na tych, którzy wyczyniają „ekscesy z symbolami religijnymi”. Trudniej zapytać o własną wierność tym symbolom

Jeśli stworzony przez Kalinę Jan Paweł II miałby być Mojżeszem przeprowadzającym jakiś nowy naród wybrany, czyli Polskę, przez Morze Czerwone, to nie ma on w sobie – wbrew intencjom wyrażanym przez samego autora – nic z tytana, atlety, mocarza. To Jan Paweł II sfrustrowany Polską.

Owszem, sam artysta ma prawo twierdzić, że dotąd nie pozbyliśmy się „czerwonych złogów z polskich ulic” i że trzeba nam Jana Pawła II, by się ich pozbyć. To jego wizja rzeczywistości. Ale może dobrze byłoby przypomnieć słowa samego zainteresowanego? „«Jeden drugiego brzemiona noście»” – to zwięzłe zdanie Apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni – przeciw drugim. I nigdy «brzemię» dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza nad solidarność. Nie może być program walki ponad programem solidarności. Inaczej – rosną zbyt ciężkie brzemiona. I rozkład tych brzemion narasta w sposób nieproporcjonalny” – tak mówił Jan Paweł II w Gdańsku na Zaspie 12 czerwca 1987 r.

Tańce wokół cielca

Wesprzyj Więź

Nie to było zamysłem Kaliny, ale – nolens volens – artysta ukazał Jana Pawła II jako człowieka samotnie dźwigającego brzemię, pogrobowca solidarnościowej idei. Może trzeba więc zapytać o naszego cielca i tańce wokół niego. Mojżesz zszedł do swoich, do tych, którzy – zapomniawszy o Bogu – oddali się bałwochwalczym tańcom. Łatwo jest robić rachunek sumienia innym i wskazywać na tych, którzy wyczyniają „ekscesy z symbolami religijnymi”. Trudniej zapytać o własną wierność tym symbolom.

Jakie kręgi ukażą się na „Morzu Czerwonym” Polski, gdy Jan Paweł II ciśnie w owo morze meteorytem, owym kamieniem z góry, kamieniem z nieba? Praca Kaliny nie odpowie nam oczywiście na to pytanie. Czy się morze rozstąpi? Kogo pochłoną „powracające fale” (Wj 14,28). Odpowiedzi zależą od przyjętych ram interpretacyjnych, od spojrzenia widza. Łatwo wziąć czerwoną kałużę za duchowy Egipt i niewolę. Za plagę, która zamieniła w krew Nil i wszystkie wody Egiptu (Wj 7,19-20). „Gdzie jesteś, źródło?” – wciąż pyta Jana Paweł II z tryptyku. Co jednak zrobić, gdy się okaże, że zatrute źródło bije w nas i że – być może – samiśmy je zatruli?  

Praca Kaliny poddana jest powszechnej krytyce, z którą należy się zgodzić. I nie ma sensu jej tutaj przywoływać. To artystycznie słaba praca. Okazuje się, że jej największą siłą jest potencjał memiczny. Ten zasłużony artysta, który kojarzy się ostatnio prawie wyłącznie z pomnikiem smoleńskim, a który w stanie wojennym i później w swoich świetnych pracach głosił mądrość krzyża, dzisiaj jednak oddał się doraźnej publicystyce. A publicystyka – jakakolwiek by była: lewicowa czy prawicowa – sprowadza dzieło wyłącznie do jednego z głosów publicznego dyskursu. Taki jest los wszelkiej sztuki krytycznej. Twórca zapomniał jednak, że jak przez oślicę Balaama, tak i przez złą sztukę Pan może przemówić.  

Podziel się

Wiadomość

Kapitalny ostatni akapit. Wydziwianie na tę “instalację” jest bardzo podobne do wydziwiania przez lewicę na Sienkiewicza za jego prostotę i konserwowanie złej tradycji polskiej. Tymczasem Trylogia nauczyła wielu Polaków alfabetu, ludzie z nizin społecznych uczyli się czytać i pisać by osobiście mieć relację z dziełem. Ustawiały się kolejki po drukowaną w gazecie powieść, są świadectwa, że na dziedzińcu kamienic odbywało się wspólne czytanie z pożyczonego z sąsiedniej kamienicy egzemplarza. Trylogia minęła, ale ludzie umieli już czytać, rozwój czytelnictwa był ogromny, także – czego lewica nie chce wiedzieć – lewicowych wydawnictw dla robotników (zresztą, narodowych też). Ale nie, lewica mimo tego ogromnego impulsu emancypacyjnego, Sienkiewiczowi nie daruje. Podobnie jest tu – to “coś” chyba staje się dziełem wybitnym z uwagi na budzenie zainteresowania sztuką osób do tej pory niewrażliwych na taki aspekt człowieczeństwa. Będą i tacy, którzy do tej pory oburzali się na Cattalenę, Nieznalską, a dziś się zastanowią i jeśli się oburzą, to nie dlatego, że podyktują im to media czy politycy, ale dlatego, że Kalina chciał czy nie chciał budzi w nich samodzielną refleksję. Na tym tle sztuka typu wystawianej “Klątwy” w Teatrze Powszechnym karłowacieje.

To żart, czy naprawdę porównujesz Sienkiewicza do Kaliny? Myślisz, że jego pracę da się łatwo skonsumować, tak jak książki Sienkiewicza? Że to jest ten typ wrażliwości, który dotrze do klasy ludowej? Poza tym w pracy Kaliny – jak sam przyznał w wywiadzie – leży duży pokład nienawiści wobec LGBT. U Sienkiewicza też mamy problemy – odczytywane dopiero dziś krytycznie sposoby przedstawiania rozmaitych grup etnicznych i narodowych.

Zresztą – przede wszystkim – papież Polak nie był jakimś mocarzem. Jego wizerunek w Polsce jest skrzywiony. Na świecie mało kto się nim przejmuje, w Ameryce Południowej ma fatalną pamięć z powodu teologii wyzwolenia. A w Polsce stał się albo trzecią osobą boską i źródłem cytatów dla listów episkopatu albo obiektem internetowych kpin, będących pewnie po części efektem edukacji katechetycznej w szkołach. No i jego wiersze są słabe, no ale to powiedział już dawno temu Jacek Podsiadło w pamiętnym wierszu 🙂

Panie Piotrze Ciompa. Ma pan talent do opowieści fantazmatycznych. Czytać to nauczyła Polaków Biblia, czyż nie? To najważniejsza książka na całym świecie: Słowo Boże! A tu pan fe figle z Sienkiewiczem wtrąca. Kudy Sienkiewiczowi do Słowa Bożego! I Słowo Boże to sama Prawda i Mądrość na wieki! A Sienkiewicz to tak nazmyślał, że rety. Niedobrze się uczyć czytać z takich zmyślań, a dobrze, słusznie i zbawiennie się uczyć czytać Słowo Boże.
Następnym razem proszę pisać poważniej. ‘Więź” to poważny tytuł i nie wypada pisać takich fantazmatów.

Ja Papieża szanuje i podziwiam za wysilek włożony przez niego w ewangelizowanie całego ,swiata.Tak mi się wydaje że w czterych pierwszych jego pielgrzymkach do .Polski spełniał on w swoich homiliach rolę starotestamentowego proroka który wymaga tak od władzy aby uszanowała przede wszystkim uczucia i potrzeby religijne społeczeństwa ale także prawa obywatelskie.A od narodu aby od siebie wmagał zachowania przykazań Dekalogu i kultywował dziedzictwo kulturowe.A jeśli chodzi o pomniki Jana Pawła II to taką mam konstatacje.W moim rodzinnym mieście metropolita postanowił uczcić osbę polskiego Papieża obeliskiem.Jak pomyślał tak zrobił.Usunął pomnik Jana Kochanowskiego skromny i oszczedny w swojej formie.A na to miejsce wystawił pełen dynamizmu i mobilnosci pomnik Karola Woytyły gdy ten maszeruje z rozwartymi ramionami i rozwiana pekeryna na spotkani wirtualnego pielgrzyma lub kogoś innego.Nie jestem przekonany czy sam obelisk w swej formie jest zły artystycznie może nie..Ale ta dynamiczna imobilna forma Papieża ukazująca go w ruchu według mnie kłóci się z formą stojącej obok pomnika gotyckiej katedry/Monumetalnej i surowej w swym kształcie budowli.Jeśliby już wystawić pomnik Jana Pawla II to on też powinien mieć fotmę monumetalną i pokazywać Papieża stojącego bez ruchu .

To może Anonimie najpierw sprawdzisz, czy projektował i co projektował, nim zainsynuujesz komuś po nazwisku niskie motywacje? Bo owszem, Kalina projektował banknoty, ale nie Jerzy, a Robert, nie złote, a euro, nie w NBP, a w Österreichische Nationalbank. Poza tym wszystko się zgadza (https://pl.wikipedia.org/wiki/Banknoty_euro).

Po wielu komentarzach można sądzić, że dyskusja o pomniku papieża jest obciążona takimi uprzedzeniami, że nie ma mowy o uczciwej dyskusji.

“Praca Kaliny poddana jest powszechnej krytyce, z którą należy się zgodzić. I nie ma sensu jej tutaj przywoływać. To artystycznie słaba praca” Nic dodać, nic ująć. Wprost trudno na to paskudztwo patrzyć. Szkoda tylko Muzeum…