Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Jezuita o. Leszek Gęsiak nowym rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski

O. Leszek Gęsiak. Fot. BP KEP

To medioznawca, kierownik Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej Akademii Ignatianum w Krakowie, a wcześniej kierownik Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego.

Jezuita o. Leszek Gęsiak został dziś nowym rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski. Wyboru dokonali biskupi podczas 386. zebrania plenarnego episkopatu Polski na Jasnej Górze.

Leszek Gęsiak urodził się 30 maja 1965 r. Jest jezuitą, doktorem nauk humanistycznych, adiunktem w Instytucie Dziennikarstwa Akademii Ignatianum w Krakowie.

Wesprzyj Więź.pl

Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w 1985 r. Ukończył filozofię na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. Pracował w Sekretariacie Roku Ignacjańskiego w Barcelonie i Manresie (Hiszpania) oraz w Escola Tècnica Professional del Clot w Barcelonie. Następnie studiował język i kulturę hiszpańską na Uniwersytecie w Saragossie (Hiszpania), będąc równocześnie nauczycielem w Colegio del Salvador i koordynatorem Wspólnot Życia Chrześcijańskiego w Centro Pignatelli.

Teologię ukończył w roku 1995 na Papieskim Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kard. Franciszka Macharskiego 29 czerwca 1996 r. w Krakowie.

Studia specjalizacyjne z teologii w zakresie eklezjologii ekumenicznej odbył w Instytucie Centre Sèvres w Paryżu. Przez rok pracował jako wikariusz w parafii Corbeil-Essonnes (Francja). Po powrocie do kraju został prefektem kleryków w Kolegium Księży Jezuitów w Krakowie. Trzecią probację zakonną odbył w Sydney, pracował również z Polonią australijską w Jezuickim Centrum Duszpasterstwa Polskiego w Melbourne.

Po powrocie do Europy pracował w Katolickim Biurze Informacji i Inicjatyw Europejskich w Brukseli, gdzie współpracował z instytucjami Unii Europejskiej oraz Komisją Episkopatów Wspólnoty Europejskiej COMECE. Był również koordynatorem Sekcji Polskiej Katolickiego Centrum Europejskiego w Brukseli (Foyer Catholique Européen), duszpasterzem urzędników Unii Europejskiej i NATO, członkiem kolegium redakcyjnego miesięcznika „Europe Infos” a także korespondentem Radia Watykańskiego z Brukseli. W tym czasie należał do Zespołu Doradców ds. Unii Europejskiej przy Konferencji Episkopatu Polski.

W latach 2003-2006 pełnił funkcję socjusza Prowincjała Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. Następnie był przełożonym Wspólnoty Domu Pisarzy Księży Jezuitów w Krakowie. W latach 2006-2010 redaktor naczelny miesięcznika katolickiego „Posłaniec”. W latach 2010-2012 stały współpracownik Radia Kraków, a od 2012 do 2017 r. kierownik Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego.

W 2004 r. doktoryzował się w Instytucie Religioznawstwa na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na podstawie rozprawy: „Wielokulturowość. Rola religii w dynamice zjawiska”. Od 2005 r. jest wykładowcą w Akademii Ignatianum w Krakowie. Był profesorem (professore invitato) na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Wykładowca w College of the Holy Cross w Worcester MA (USA), a także na Uniwersytecie Katolickim Portugalii w Lizbonie oraz na Uniwersytecie św. Józefa w Bejrucie (Liban). Wykładał również w ramach Szkoły Letniej Europejskiej Federacji Uniwersytetów Katolickich „European Humanism in the Making” w Gubbio (Włochy).

Obecnie jest kierownikiem Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej w Akademii Ignatianum w Krakowie. Pełni także funkcje pełnomocnika rektora tej uczelni ds. współpracy międzynarodowej oraz dyrektora Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wesprzyj Więź

Autor publikacji naukowych z zakresu wielokulturowości i medioznawstwa. Posługuje się kilkoma językami obcymi, w tym biegle angielskim, francuskim, hiszpańskim i włoskim.

O. Gęsiak zastąpi ks. Pawła Rytel-Andrianika, który był rzecznikiem episkopatu przez ostatnie pięć lat.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość

Życiorys imponujący.
Tylko co z niego zostanie w praktycznym działaniu rzecznika?
Tępe posłuszeństwo, ezopowy język, powtarzanie komunałów i zamiatanie niewygodnych faktów czy jednak…….
Trzeba mu otworzyć kredyt zaufania, ale jak każdy kredyt ten tez może się szybko wyczerpać.

To, że jest jezuitą tez budzi moją nadzieję. Ale co znaczy jeden jezuita wobec zdania większości KEP?
Wybór następców abp Głodzia wieszczy jak najgorzej.
Ciekawe jak uzasadni ten wybór wobec mediów?