Lato 2024, nr 2

Zamów

Nie żyje kard. Zenon Grocholewski

Kard. Zenon Grocholewski podczas otwarcia XXIII Targów Wydawców Katolickich 30 marca 2017 r. w Warszawie. Fot. Fot. M. Drwal / BP KEP

Emerytowany prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej miał 81 lat.

Urodził się 11 października 1939 r. w Bródkach, w woj. poznańskim, jako trzecie z czwórki dzieci Stanisława i Józefy Grocholewskich. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1963 r. w Poznaniu, po czym przez 3 lata pracował w poznańskiej parafii Chrystusa Króla.

W 1966 r. wyjechał do Rzymu na studia prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Za wysoko oceniony licencjat otrzymał wówczas złoty medal tej uczelni, po czym nagrodzono go podobnym złotym medalem, tyle że papieskim, za doktorat.

Wesprzyj Więź.pl

Od października 1972 do 1999 r. pracował w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej, początkowo jako notariusz, w latach 1977-80 – jako pełniący obowiązki kanclerza, 1980-82 – kanclerz i w końcu od 5 października 1998 r. prefekt. Łączyło się z tym stanowisko przewodniczącego Sądu Kasacyjnego Państwa Miasta Watykanu. Oba te urzędy piastował do 15 listopada 1999 r., gdy św. Jan Paweł II powołał go na prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego.

Wcześniej, bo 21 grudnia 1982 r., papież mianował go biskupem tytularnym, po czym udzielił mu sakry 6 stycznia następnego roku w bazylice św. Piotra w Watykanie. 16 grudnia 1991 r. papież wyniósł go do godności arcybiskupa. Równolegle do swych obowiązków kurialnych prowadził też zajęcia dydaktyczne na Uniwersytetach Gregoriańskim i Laterańskim oraz na Studium Rotalnym.

Na konsystorzu 21 lutego 1999 r. Jan Paweł II włączył go w skład Kolegium Kardynalskiego.

Jako biskup, arcybiskup i kardynał Zenon Grocholewski brał udział w wielu ważnych wydarzeniach kościelnych z synodami biskupów na czele oraz reprezentował papieża na lokalnych uroczystościach rocznicowych w ponad 20 krajach, m.in. w Polsce, na Filipinach, w Słowacji, na Białorusi, w Ameryce Północnej i Południowej i w wielu innych. W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych uczestniczył też w pracach nad nowym Kodeksem Prawa Kanonicznego i nad reformą Kurii Rzymskiej.

Wesprzyj Więź

31 marca 2015 r. kard. Grocholewski ustąpił ze stanowiska prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego.

Był autorem ponad 550 publikacji w 12 językach. W większości są to prace naukowe, zwłaszcza z prawa kanonicznego procesowego i małżeńskiego.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość

Kardynał zakazał przyjmować i święcić kleryków orientacji homoseksualnej, co jest krzywdzące i sprzeczne z psychologią, teologią i wolnością Ducha św., który powołuje kogo chce, często ,,wzgardzonych, niemocnych, nieszlachetnie urodzonych” (1 Kor 1,27-28).