Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Senat powołał Agnieszkę Rękas na członkinię komisji ds. zwalczania pedofilii

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki i Agnieszka Rękas 2 lipca 2020 roku podczas 13. posiedzenia Senatu. Fot. M. Józefaciuk \ Kancelaria Senatu

Agnieszka Rękas jest sędzią w stanie spoczynku. W latach 2016-2018 była głównym konsultantem ds. prawnych w biurze rzecznika praw dziecka, a także członkinią zespołu ds. analiz systemowych w Kancelarii Prezydenta RP. Troje swoich kandydatów do komisji ma wskazać jeszcze Sejm.

Agnieszka Rękas została powołana przez Senat do państwowej komisji do spraw wyjaśnienia przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Wybór został dokonany 2 lipca podczas 13. posiedzenia Senatu.

Wesprzyj Więź.pl

Agnieszka Rękas jest sędzią w stanie spoczynku. W latach 2016-2018 była głównym konsultantem ds. prawnych w biurze rzecznika praw dziecka, a także członkinią zespołu ds. analiz systemowych w Kancelarii Prezydenta RP. Od 2013 do 2018 r. członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego przy Rzeczniku Praw Dziecka. W latach 2005-2014 członek Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości. Jest autorką wielu publikacji nt. sprawiedliwości naprawczej, mediacji, praw dziecka i prawa nieletnich. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2015) i Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw dziecka (2018).

W wyznaczonym przez Marszałka Senatu terminie wpłynęły cztery kandydatury: Adama Czarneckiego (zgłoszonego przez Stowarzyszenie „Możesz” na rzecz psychoprofilaktyki i rozwoju dzieci i młodzieży, prowadzącego własną kancelarię adwokacką), Mariana Jagielskiego (zgłoszonego przez Naczelną Radę Adwokacką, prowadzącego własną kancelarię adwokacką), Agnieszki Rękas (zgłoszonej przez senatorów KO, PSL i niezależnych, sędzi w stanie spoczynku) i Agnieszki Widery-Wysoczańskiej (zgłoszonej przez Stowarzyszenie Pomocy Kobietom i Matkom „Eurydyka”, psycholog, specjalistki w zakresie przemocy w rodzinie).

Podczas posiedzenia Marszałek Senatu poinformował, że Agnieszka Widera-Wysoczańska z przyczyn osobistych wycofała swoją kandydaturę.

Agnieszka Rękas wybrana została przez senatorów w drugiej turze głosowania, zwykłą większością głosów.

Do tej pory do komisji powołani zostali: Elżbieta Malicka (wskazana przez premiera), Justyna Kotowska (przez prezydenta) i Błażej Kmieciak (przez rzecznika praw dziecka). Pozostaje jeszcze wybór z ramienia Sejmu (3 osoby). W komisji ma zasiadać siedem osób wybieranych na 7-letnią kadencję.

Wesprzyj Więź

Celem komisji ma być wyjaśnianie przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich we wszystkich środowiskach społecznych. Jej zadanie m.in. identyfikacja zaniedbań i zaniechań organów państwa, a także organizacji pozarządowych, podmiotów i instytucji prowadzących działalność edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną i związaną z kulturą fizyczną, wypoczynkiem i leczeniem.

„Mam wątpliwości co do obiektywizmu komisji państwowej powołanej przez PiS – komentował w ub.r. dla Więź.pl prof. Adam Strzembosz. – Myślę, że będzie politycznie wykorzystywana. Rząd zapowiedział, że komisja zajmie się wykorzystywaniem seksualnym nie tylko w Kościele, ale i w innych grupach społecznych. Chodzi o to, by rozmyć sprawę i przed wyborami nie zadzierać z Kościołem. Wykorzystywanie seksualne nieletnich zdarza się co prawda w innych środowiskach, ale to przede wszystkim w Kościele dochodziło do chronienia sprawców i zatajania zbrodni”.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość

Jak nie chcesz czegoś zrobić to powołaj specjalna komisję……
Rozwiązanie problemu (choć częściowo) nastąpi poprzez niezależne media i niezawisłe sądy, które zaczną wymierzać milionowe odszkodowania.
Tak było w USA, tak będzie w Polsce.
Kościół nie oczyści się sam. Jest instytucją zbyt zwartą, zbyt scentralizowaną, zbyt przyzwyczajoną do swojej moralnej wyższości, zbyt zamkniętą.