Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Abp Polak prosi proboszczów o wywieszenie plakatów Inicjatywy „Zranieni w Kościele”. List do wszystkich parafii

Abp Wojciech Polak (w środku) i abp Stanisław Gądecki podczas konferencji prasowej towarzyszącej opublikowaniu danych statystycznych, dotyczących przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych. Warszawa, 14 marca 2019 r. Fot. Episkopat.pl

Proszę o wywieszenie w gablotach informacyjnych plakatu Inicjatywy „Zranieni w Kościele” oraz przekazanie w ogłoszeniach duszpasterskich informacji o numerze telefonu i terminie dyżuru – napisał do wszystkich biskupów w Polsce abp Wojciech Polak, delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Do wszystkich polskich parafii rzymsko- i greckokatolickich zostały rozesłane plakaty Inicjatywy „Zranieni w Kościele” informujące o telefonie wsparcia dla osób, które doświadczyły przemocy seksualnej od ludzi Kościoła (800 280 900; dyżury w każdy wtorek w g. 19-22). Druk i wysyłkę sfinansowała powołana przez episkopat Fundacja Świętego Józefa (plakaty zostały wysłane do wszystkich kurii diecezjalnych 13 maja, do większości kurii dotarły jeszcze w minionym tygodniu; kurie miały je rozsyłać dalej, do parafii).

Plakat można także pobrać i wydrukować samemu w formatach A3 albo A4.

Oprócz plakatu proboszczowie dostali list od abp. Wojciecha Polaka, delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Prymas zachęca do wywieszenia informacji o telefonie wsparcia w kościelnych gablotach oraz do poinformowania o nim w ogłoszeniach parafialnych. Pisze, że „Zranieni w Kościele” to „dzieło katolików świeckich będące wyrazem ich odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła”.

Poniżej publikujemy treść listu

Czcigodni Księża Proboszczowie i Rektorzy,

Skandal wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych oraz zaniedbania i błędne reakcje przełożonych kościelnych na te wydarzenia spowodowały poważny kryzys w Kościele. Próbując się z nim zmierzyć, musimy przede wszystkim myśleć o osobach skrzywdzonych, dostrzec w nich twarz zranionego Chrystusa i przyjść im z pomocą. Tego uczy nas Jezus: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25,40).

Wśród działań Kościoła w Polsce na rzecz osób pokrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym we wspólnocie kościelnej bardzo ważne miejsce zajmuje Inicjatywa „Zranieni w Kościele”. To dzieło świeckich katolików będące wyrazem ich odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła. Prowadzą oni telefon wsparcia czynny w każdy wtorek od godz. 19 do 22, za pośrednictwem którego osoby skrzywdzone zostają wysłuchane i otrzymują anonimowe, bezpłatne, dyskretne i profesjonalne wsparcie, w tym rzetelną informację o tym, gdzie uzyskać pomoc (psychologa, prawnika, duszpasterza) i w jaki sposób zgłosić przestępstwo do właściwych instytucji państwowych i kościelnych. Przy dzisiejszym prawnym obowiązku zgłaszania tego rodzaju przestępstw organom ścigania, działający telefon wsparcia pozwala wyciągnąć pomocną dłoń i realnie pomóc osobom, zanim dokonają zgłoszenia. Na wtorkowe dyżury zgłaszają się również rodziny osób pokrzywdzonych, a także ludzie, dla których ten kryzys w Kościele stał się powodem zgorszenia i smutku.

Do tej pory „Zranieni w Kościele” to jedyna tego typu inicjatywa katolicka. Wiele osób wspiera te działania finansowo. Naszym wsparciem jako duchownych może być także udostępnienie informacji o tej Inicjatywie w naszych wspólnotach parafialnych. W związku z tym bardzo proszę o wywieszenie w gablotach informacyjnych załączonego plakatu Inicjatywy „Zranieni w Kościele” oraz przekazanie w ogłoszeniach duszpasterskich informacji o numerze telefonu i terminie dyżuru (na drugiej stronie znajduje się propozycja ogłoszeń[1]). Zachęcam również do umieszczenia informacji o tej Inicjatywie na stronie internetowej parafii oraz promowania jej w mediach społecznościowych.

Każdy rodzaj pomocy w dotarciu do osób zranionych jest bezcenny. Rozpowszechnienie w polskich kościołach informacji o Inicjatywie „Zranieni w Kościele” jest bardzo potrzebnym krokiem umożliwiającym skorzystanie z fachowej i życzliwej porady przez wszystkie osoby, które doświadczyły krzywdy i przemocy seksualnej w Kościele, a do tej pory nie miały odwagi, aby się zmierzyć ze swoją bolesną przeszłością. To właśnie we wspólnocie Kościoła, w której zostały zranione, być może przed wielu laty, powinny obecnie znaleźć wysłuchanie, poradę i pomoc, które umożliwią im wychodzenie z przeżywanej traumy.

Wesprzyj Więź

+ Wojciech Polak
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski
Delegat KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży


[1] Propozycja ogłoszenia duszpasterskiego: „W gablocie parafialnej znajduje się informacja o Inicjatywie „Zranieni w Kościele”. Jest to telefon wsparcia dla osób wykorzystanych seksualnie we wspólnocie kościelnej, czynny w każdy wtorek od godz. 19 do 22. Wszystkie osoby w ten sposób zranione, potrzebujące wysłuchania, rady i wsparcia, zachęcamy do skorzystania z tej bezpłatnej, anonimowej i profesjonalnej pomocy”.

JH

Zranieni w Kościele

Podziel się

Wiadomość

W każdym zawodzie powinny w takim razie wisieć w poczekalniach i na korytarzach takie plakaty dotyczące tych przestępstw. Przecież są lekarze pedofile, nauczyciele pedofile, urzędnicy pedofile, opiekunowie domów dziecka pedofile, opiekunowie zakładów poprawczych pedofile, nie mówiąc oczywiście o aktorach, celebrytach, posłach itd. Gdzie są ludzie tam są zboczenia i dewiacje, ale także rzeczy dobre i piękne. Przestępstwa należy po prostu karać i każdego sądzić tak samo, nie sądzicie?