Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Kim jest pokazany w „Zabawie w chowanego” biskup Edward Janiak

Biskup Edward Janiak. Fot. BP KEP

W swoim nowym filmie Tomasz Sekielski pokazuje konkretne zaniedbania jednego z polskich biskupów – Edwarda Janiaka.

Edward Janiak to biskup kaliski. Jego dewiza biskupia: Oportet servire (trzeba, abym służył). Obecnie należy do Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, jest asystentem kościelnym Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta i członkiem Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą Konferencji Episkopatu Polski.

Wesprzyj Więź.pl

Urodził się 14 sierpnia 1952 r. w Malczycach na Dolnym Śląsku. Święcenia prezbiteratu przyjął 19 maja 1979 r., a święcenia biskupie 30 listopada 1996 r.

W 1983 r. zrobił licencjat z teologii moralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Na studia doktoranckie pojechał do Rzymu, gdzie studiowała na Uniwersytecie św. Tomasza „Angelicum”. Potem wyjechał do Dortmundu – tam przez rok był proboszczem Polskiej Misji Katolickiej.

Po powrocie do kraju w 1987 r. został adiunktem w Katedrze Teologii Moralnej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Prowadził wykłady z teologii moralnej i pastoralnej oraz charytatywnej działalności Kościoła. Pracował równocześnie w Archiwum Archidiecezji Wrocławskiej i pełnił obowiązki zastępcy dyrektora Referatu ds. Dobroczynności Kurii Wrocławskiej. Był także sekretarzem-kapelanem metropolity wrocławskiego ks. kardynała Henryka Gulbinowicza.

W 1989 r. został dyrektorem administracyjnym Papieskiego Wydziału Teologicznego i  Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu (obowiązki te pełnił do 1992 r.) oraz dyrektorem reaktywowanego Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Wchodził w skład Rady Kapłańskiej, Kolegium Konsultorów oraz Komisji Rewizyjnej dla Instytucji Kościelnych Archidiecezji Wrocławskiej. 26 listopada 1992 r. otrzymał godność Prałata Jego Świątobliwości. Cztery lata później – 2 września 1996 r. – został mianowany na kierownika sekretariatu 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który odbył się we Wrocławiu z udziałem Jana Pawła II.

Nominację na biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej ze stolicą tytularną Scilium otrzymał od papieża w październiku 1996 r. Sakry biskupiej udzielił mu 30 listopada 1996 r. w archikatedrze wrocławskiej, abp kardynał Henryk Gulbinowicz wraz z arcybiskupem Józefem Kowalczykiem, nuncjuszem apostolskim w Polsce i biskupem polowym Wojska Polskiego Sławojem Leszkiem Głódziem.

21 lipca 2012 r. Benedykt XVI mianował go na biskupa kaliskiego.

Wesprzyj Więź

O biskupie Janiaku pisaliśmy na Więź.pl w lutym br. przy okazji wyroku w sprawie ofiary byłego już księdza Pawła Kani, także pokazanego w „Zabawie w chowanego”. Trzech przesłuchiwanych biskupów – Marian Gołębiewski (Wrocław), Jan Tyrawa (Bydgoszcz) i właśnie Edward Janiak (Kalisz) – przez cały czas twierdziło, że nie wiedzieli o skłonnościach podwładnego (pierwsze oskarżenia wobec niego pojawiły się już w 2005 roku). Ofiara Pawła Kani pozwała diecezję wrocławską i bydgoską twierdząc, że ich ordynariusze wiedzieli o zachowaniach byłego kapłana i przenosili go między parafiami i diecezjami. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy skazał obie diecezje na wypłatę ofierze 300 tys. zł.

„Biskup, który jest w naszym filmie, najwyraźniej nie wyciągnął żadnych wniosków ze swoich błędów i zaniechań dotyczących księdza przenoszonego z jednej diecezji do drugiej – mówił wczoraj Tomasz Sekielski w Radiu Zet. – Oczekiwałbym dymisji tego biskupa. Liczyłbym, że on sam zrezygnuje, poda się do dymisji, ustąpi, przeprosi i schowa się w cień. To byłby wreszcie realny sygnał, że coś się dzieje – dodał dziennikarz.

Przeczytaj także komentarz Zbigniewa Nosowskiego: Niezbędna jest szybka rezygnacja biskupa kaliskiego, a przynajmniej zawieszenie sprawowania przezeń urzędu do czasu wyjaśnienia sprawy

Zranieni w Kościele

Podziel się

Wiadomość