Jesień 2020, nr 3

Zamów

Opowiedzieć o historii mapą

Bracławski chasyd w Jerozolimie w czasie modlitwy. Fot. אני יצרתי/ Wikimedia Commons

Atlas historyczny Marcina Wodzińskiego proponuje czytelnikowi nowe spojrzenia na chasydyzm, nowe wykorzystanie źródeł i nową prezentację wyników badań.

Tytułowy bohater tej publikacji jest nie tylko, jak pisze autor książki, „jednym z najważniejszych i największych ruchów w łonie judaizmu i jednym z największych ruchów religijnych w Europie Wschodniej”, ale także formacją kulturową o szerokim oddziaływaniu, kształtującą system wartości, wierzenia, praktyki społeczne oraz relacje międzyludzkie.

Chasydyzm to „ikona żydowskości w XX i XXI wieku”. Dzięki ogromnej liczbie monografii został dobrze poznany i opisany. Marcin Wodziński udowadnia jednak, że postawa badacza to ciągłe zadawanie nowych pytań, uważne przyglądanie się ustaleniom (zdawałoby się, niepodważalnym), szacunek dla przeszłości, ale także zgoda na zmianę perspektywy badawczej i odwaga, aby ją zaproponować.

Chasydyzm to „ikona żydowskości w XX i XXI wieku”

Autor książki zauważa, że w refleksji nad chasydyzmem badaczom „umknęły niektóre ważne wątki”. Wymienia: „pomijanie historii społecznej, kulturalnej, gospodarczej, politycznej […] zbyt skromne wykorzystanie źródeł niechasydzkich […] zaniedbywanie późniejszych etapów rozwoju”, skupianie się na elitach, co powodowało „pomijanie prostych wyznawców”. Pisze o „esencjonalizmie i ahistorycznym podejściu do pytania o istotę i granicę chasydyzmu”.

Atlas proponuje czytelnikowi: nowe spojrzenia na chasydyzm, nowe wykorzystanie źródeł i nową prezentację wyników badań. Konstrukcja książka jest przemyślana w każdym szczególe, autor doskonale zadbał o sposób przekazu. Nie ma wątpliwości, że olbrzymią zaletą tej publikacji są mapy autorstwa Waldemara Spallka. Wyrazistość informacji, dobór kolorów i jasność przekazu zawarte w mapach pozwalają dobrze poruszać się czytelnikowi po dziejach chasydyzmu.

Czytasz Więź? Wspieraj od dziś

Marcin Wodziński, „Chasydyzm. Atlas historyczny”, oprac. kartograficzne Waldemar Spallek, Wydawnictwo Austeria, Kraków–Budapeszt–Syrakuzy 2019, s. 295.

Fragment tekstu, który ukazał się w najnowszym numerze kwartalnika „Więź”, wiosna 2020

„Więź”, wiosna 2020

Kup tutaj

Podziel się

Wiadomość

Komentarz

Bożena Szaynok – ur. 1965, dr hab. historii, profesor w Zakładzie Historii Najnowszej Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w najnowszej historii Polski, historii stosunków polsko-izraelskich, historii Żydów w Polsce po 1945 r. Autorka m.in. książek „Pogrom Żydów w Kielcach. 4 VII 1946 r.”; „Osadnictwo żydowskie na Dolnym Śląsku 1945-1950”; „Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944-1968”; „Duszpasterz. Rozmowy z ojcem Ludwikiem Wiśniewskim”. Autorka obszernej rozmowy z Władysławem Bartoszewskim w jego książce „Polacy – Żydzi – okupacja”.

Dodaj komentarz

Twoje dane będą przetwarzane w celu publikacji komentarza, a ich administratorem będzie Towarzystwo Więź. Szczegóły: polityka prywatności.